środa, 22 maj 2024

Jabłonka to bezpłatny dwutygodnik ukazujący się
na terenie powiatu grójeckiego i gminy Tarczyn.

Nakład gazety - 22 000 egzemplarzy. Ukazuje się w co drugą środę.

Z ostatniej chwili

Na takie sytuacje muszą być przygotowani funkcjonariusze z Nieetatowych Oddziałów Prewencji Policji. W poniedziałek w Słomczynie policjanci uczestniczyli w ćwiczeniach z zabezpieczania imprez masowych.

Głównym zadaniem policjantów działających w Nieetatowych Oddziałach Prewencji jest zabezpieczanie imprez masowych. Dzięki ich pracy, uczestnicy wydarzeń sportowych i kulturalnych nie muszą obawiać się o swoje bezpieczeństwo.

Praca Nieetatowych Oddziałów Prewencji Policji Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu jest poprzedzona regularnym treningiem. Kolejny raz ćwiczenia zostały przeprowadzone na terenie podległym Komendzie Powiatowej Policji w Grójcu. Dowódcy pododdziałów Policji przygotowali dla swoich funkcjonariuszy kilka scenariuszy działań. Policjanci ćwiczyli odparcie ataku grupy osób, taktykę działań Policji w zabezpieczaniu blokad dróg, zgromadzeń publicznych i imprez masowych.

Trening sprawia, że w momencie kiedy pojawia się zagrożenie, każdy funkcjonariusz doskonale wie, jak powinien się zachować. Wielokrotnie powtarzane ćwiczenia powodują, że policyjne oddziały są lepiej skoordynowane, działają szybko i skutecznie.

Ćwiczenia w Słomczynie pokazały, że policjanci z Białobrzegów, Grójca, Kozienic, Lipska, Przysuchy, Szydłowca, Zwolenia i Żyrardowa wchodzący w skład Nieetatowych Oddziałów są dobrze przygotowani do wykonywania swoich zadań. Dowódcy byli zadowoleni z ich przebiegu i już przygotowują scenariusz kolejnych działań. W ćwiczeniach uczestniczyli także przedstawiciele Oddziałów Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu. Przygotowanie scenariuszy działań pozytywnie wpływa na bezpieczeństwo zarówno osób, które uczestniczą w imprezach masowych, jak i policjantów zabezpieczających takie wydarzenia.

nadkom. Agnieszka Wójcik