środa, 22 maj 2024

Jabłonka to bezpłatny dwutygodnik ukazujący się
na terenie powiatu grójeckiego i gminy Tarczyn.

Nakład gazety - 22 000 egzemplarzy. Ukazuje się w co drugą środę.

Z ostatniej chwili

Gmina Belsk Duży zakończyła realizację zadania dofinansowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Dotacja została przeznaczona na restaurację zbiorowej mogiły powstańców styczniowych z 1863 roku w miejscowości Belsk Mały (60 000,00 złotych). Reszta kwoty – tj. 15 000,00 złotych pochodziła z budżetu Samorządu Gminy Belsk Duży.
Zadanie rozpoczęto od porządkowania terenu oraz wycięcia odrostów drzew tam rosnących. Dokonano wyboru projektu nowego kamienia i wykonano tablicę. Wykonawcą zadania była ARISTON S.C. Stanisław Krzystoń, Grzegorz Bańka.
W ramach restauracji mogiły zakupiono i zamontowano tablicę pamiątkową, na której zamieszczono rys historyczny wydarzeń powstańczych na terenie Gminy Belsk Duży i Powiatu Grójeckiego. To jednak nie wszystkie prace, które planuje się w tym miejscu. Samorząd z własnych środków zamierza wykonać symboliczne ogrodzenie terenu, zamontować maszt na flagę, wymienić kostkę oraz doświetlić miejsce pamięci.
Odbioru zadania dokonała komisja powołana przez Wójta Gminy Belsk Duży – Władysława Piątkowskiego, w skład której weszli: Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych – Maria Walewska-Żółcik odpowiedzialna z ramienia gminy za realizację projektu, Przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Gminy – Ewa Łubińska, Komendant Szczepu Drużyn im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego – hm. Tomasz Fliszkiewicz (opiekujący się wraz z harcerzami miejscami pamięci), Dyrektor PSP im. Jana Pawła II w Belsku Dużym – Teresa Bogdańska oraz przedstawiciel wykonawcy – Grzegorz Bańka.
Uroczyste odsłonięcie odrestaurowanej Mogiły Powstańców Styczniowych zaplanowane jest na dzień 16 lutego 2024 roku, w związku z okrągłą 160. rocznicą wydarzeń w Belsku Małym.
Urząd Gminy w Belsku Dużym