poniedziałek, 26 luty 2024

Jabłonka to bezpłatny dwutygodnik ukazujący się
na terenie powiatu grójeckiego i gminy Tarczyn.

Nakład gazety - 22 000 egzemplarzy. Ukazuje się w co drugą środę.

Z ostatniej chwili

Ekonomia Społeczna w Urzędzie Gminy Belsk Duży znów uaktywniła swoje działania.

Wyjazd studyjny został zorganizowany przez Gminnego Rzecznika Ekonomii Społecznej - Barbarę Gorączyńską wraz z Lokalnym Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej - Stowarzyszenie BORIS reprezentowanym przez Stanisławę Retmaniak. W tym wydarzeniu uczestniczył Wójt Gminy Belsk Duży - Władysław Piątkowski wraz z innymi pracownikami Urzędu Gminy, Zakład Gospodarki Komunalnej w Belsku Dużym, a także przedstawiciele jednostek powiatowych - Starostwa Powiatowego, Powiatowego Urzędu Pracy, Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grójcu wraz z pracownikami, przedstawiciele Gminy Goszczyn, KGW Goszczyn, Gminy Błędów i Gminy Pniewy.
Wizyta odbyła się w Spółdzielni Socjalnej Centrum Usług Środowiskowych w Drobinie. Zebranym został zaprezentowany również Dom Pobytu Dziennego Senior+, Klub Senior, Warsztat Terapii Zajęciowej w Mirosławiu. Spotkano się również z Prezes Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” - Iwoną Marczak.
Prezes Zarządu Spółdzielni - Aleksandra Pęcherzewska opowiadała natomiast jak zaczęła się ich działalność czy jakie usługi wykonują dla społeczeństwa. Przedstawiła również formę radzenia sobie z pozyskiwaniem środków. Podkreślała jednak, że za każdym działaniem stoi drugi człowiek, bez którego ta działalność by nie istniała.
Barbara Gorączyńska/
UG Belsk Duży