poniedziałek, 26 luty 2024

Jabłonka to bezpłatny dwutygodnik ukazujący się
na terenie powiatu grójeckiego i gminy Tarczyn.

Nakład gazety - 22 000 egzemplarzy. Ukazuje się w co drugą środę.

Z ostatniej chwili

Z początkiem października w Publicznej Szkole Podstawowej im. St. Fiedorowicza odbył się finał projektu “Polski ZŁOTY ma sto lat!” realizowanego z grantu Narodowego Banku Polskiego.

Za koordynację działań projektowych odpowiadała dyrektor szkoły, Janina Bachowicz.  Projekt realizowany był w ubiegłym roku szkolnym i miał zakończyć się finałem w marcu 2020 roku, jednak z powodu zamknięcia szkół uroczystość została przeniesiona na październik.
W ramach projektu zrealizowano szereg działań promujących wiedzę na temat historii pieniądza i polskiej waluty. W styczniu odbyły się wyjazdy do Centrum Pieniądza NBP, gdzie uczniowie mieli okazję wziąć aktywny udział w ciekawych zajęciach i warsztatach edukacyjnych.
Najmłodsi, wzięli udział w lekcji “O pieniądzu to i owo”, a na zajęciach “Nasz polski złoty” dowiedzieli się, czym jest Narodowy Bank Polski oraz jak powstają banknoty i monety. Uczniowie klas starszych zgłębiali historię pieniędzy podczas zajęć “Był sobie pieniądz”. Bardzo ciekawe okazały się zajęcia warsztatowe pod tytułem: „Sprawdzam! Laboratorium autentyczności banknotów” podczas, których uczestnicy poznawali sposoby rozpoznawania autentyczności banknotów. Najstarsi uczniowie z klas VII i VIII analizowali wygląd monet i banknotów pod kątem opisania wartości informacyjnej oraz kulturowej na lekcji “Pieniądz. Mały przedmiot - wielka historia”.
W ramach zajęć z projektu uczniowie klas IV-VI pod czujnym okiem  nauczycielki historii i WOS-u Agaty Gawryły przygotowali  gry planszowe: “Polski złoty ma sto lat” oraz „Denary, dukaty, talary, boratynki …”, oraz grę “Trimino - Polski złoty ma 100 lat”, internetowe quizy “Kahoot”. Uczestnicy zajęć  informatycznych pod opieką Tomasza Gołucha zajęli się przygotowaniem programu multimedialnego do sortowania pieniędzy. Dzięki dodatkowym zajęciom uczniowie pod nadzorem nauczycieli zdobywali wiedzę na temat historii pieniądza, o dawnym systemie monetarnym w Polsce oraz o współczesnych monetach i banknotach.
Uczniowie z klas I-III mieli szansę na zaprezentowanie swoich zdolności plastycznych w konkursie “Projekt banknotu”. Wspierani przez wychowawców wykazali się kreatywnością i talentem. Konkurs wygrał Szymon Bartosiak, który w swoim projekcie odwołał się do symbolu powiatu grójeckiego, czyli jabłoni.
Finał projektu odbył się pod hasłem: “Forum finansowe: Polski ZŁOTY ma 100 lat”. Tego dnia uczniowie zajęć warsztatowych zaprezentowali efekty swojej pracy. Młodzież z obecnych klas VI i VII prowadziła prezentacje dla swoich kolegów i koleżanek z innych klas. Stoiska z prezentacją efektów zajęć w ramach projektu były przygotowane w oddzielnych  salach z zachowaniem reżimu sanitarnego. Uczniowie wykazali się dużym zaangażowaniem, kreatywnością i aktywnością. Przygotowali ciekawe plakaty, prezentacje multimedialne oraz zadania. Po prezentacjach odbył się internetowy quiz “Kahoot” oraz pokaz gier planszowych przygotowanych przez uczniów. Najbardziej aktywni uczniowie oraz dzieci biorące udział w konkursie plastycznym zostali nagrodzeni pamiątkowymi statuetkami oraz książkami.

Agata Gawryła, PSP Lipie