piątek, 08 grudzień 2023
Nowy sprzęt dla jednostek OSP z terenu Gminy Chynów

2 listopada 2023 roku podczas Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Chynowie został  przekazany sprzęt dofinansowany przez samorząd gminy Chynów dla jednostek ochotniczych straży pożarnych: Chynów, Drwalew, Machcin, oraz Janów.

Rada Gminy Chynów przyznała dotacje przekazane jednostkom OSP na wkład własny realizowanych przez nich zadań w ramach otrzymanych dofinansowań z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.
Podczas przekazania sprzętu, wójt gminy Tadeusz Zakrzewski podkreślił – Każda z naszych Ochotniczych Straży Pożarnych pełni istotną rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa mieszkańców gminy. Aby jednostki OSP mogły efektywnie wykonywać swoją misję, niezbędne jest ich odpowiednie wyposażenie, które umożliwia skuteczną interwencję w sytuacjach kryzysowych. Dofinansowanie na zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej jest kluczowe dla zapewnienia wysokiej jakości ochrony i wsparcia.

Nowy sprzęt dla jednostek OSP z terenu Gminy Chynów
Średnia ocena 0, najwyższa ocena 5 z 0 głos/ów