poniedziałek, 30 listopad 2020
Manewry na medal

Ćwiczenia rozpoczęły się w piątek, 18 września o godzinie 10.00 w siedzibie Fabryki Farb i Lakierów Malchem w Sułkowicach.

Strażacy ochotnicy otrzymali następujące zadanie: w wyniku podpalenia zbiorników z substancjami łatwopalnymi wykorzystywanymi przy produkcji farb i lakierów dochodzi do pożaru składowiska umiejscowionego w centralnej części zakładu. Pożar bardzo szybko się rozprzestrzenia, ze zbiorników, które ulegają rozszczelnieniu powstają palące się rozlewiska substancji ropopochodnych. Ze względu na dużą moc i intensywność pożaru w wyniku promieniowania cieplnego zagrożone są namioty w których magazynowane są gotowe wyroby, zbiorniki z ksylenem oraz hala magazynowa. W chwili zauważenia pożaru jeden z pracowników podejmując próbę gaszenia pożaru podręcznym sprzętem gaśniczym uległ poparzeniu. Ze względu na dużą intensywność wydzielania dymu zachodzi konieczność działania w aparatach ochrony dróg oddechowych.
Ze względu na możliwość rozprzestrzenienia się pożaru na budynek administracyjny zachodzi konieczność ewakuacji wszystkich pracowników zakładu.
W ćwiczeniach udział wzięło pięć jednostek OSP z terenu naszej Gminy: OSP Chynów, OSP Drwalew, OSP Machcin, OSP Janów i OSP Watraszew oraz PSP Grójec
Manewry obserwowali i oceniali: wójt gminy Tadeusz Zakrzewski, z-ca komendanta PSP w Grójcu st. kpt. mgr. inż. Marcin Błoński, inspektor ds. operacyjnych KP PSP w Grójcu mł. asp. Mieczysław Lewandowski oraz komendant gminny ZOP RP w Chynowie Cezary Matysiak.
W ramach podziękowań za gotowość do działania przedstawiciel samorządu województwa mazowieckiego Leszek Przybytniak wręczył jednostkom OSP Watraszew i OSP Janów pilarkę do drewna i prądownice.
Serdeczne podziękowania kierujemy do Zarządu firmy Malchem za udostępnienie terenu do przeprowadzenia ćwiczeń na obiekcie.

Manewry na medal
Średnia ocena 5, najwyższa ocena 5 z 1 głos/ów