poniedziałek, 26 luty 2024

Jabłonka to bezpłatny dwutygodnik ukazujący się
na terenie powiatu grójeckiego i gminy Tarczyn.

Nakład gazety - 22 000 egzemplarzy. Ukazuje się w co drugą środę.

Z ostatniej chwili

Gmina Chynów w dniu 17 lipca dokonała odbioru czterech inwestycji.

1. „Wykonanie remontu drogi gminnej w miejscowości Machcin ”- na odcinku 740 m.
2. „Wykonanie drogi gminnej ul. Parkowej w Drwalewie”- na odcinku 300 m.
3. „Wykonanie remontu drogi gminnej w miejscowości Pawłówka”-  na odcinku 995 m.
4. „Wykonanie remontu drogi gminnej w miejscowości Janów”- na odcinku 1100 m.
W odbiorze uczestniczyli wójt gminy Chynów Tadeusz Zakrzewski, przewodniczący rady Stanisław Mróz, radni Krzysztof Wojda, Joanna Lis, Andrzej Czerniszewski, Tadeusz Dobrzyński, Norbert Stasiak, przy udziale inspektora  nadzoru Leszka Kuny.
Wykonawcę, firmę BRUK-BUD reprezentował Piotr Skoczek. Inwestycja wpłynie na poprawę komfortu życia lokalnej społeczności oraz poprawi bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego.