piątek, 21 czerwiec 2024

Jabłonka to bezpłatny dwutygodnik ukazujący się
na terenie powiatu grójeckiego i gminy Tarczyn.

Nakład gazety - 22 000 egzemplarzy. Ukazuje się w co drugą środę.

Z ostatniej chwili

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Budziszynku przywiązuje wielką wagę do wszelkich działań na rzecz ochrony środowiska.

Aktywnie uczestniczymy w inicjatywach mających na celu promowanie idei proekologicznych, takich jak: obchody Światowego Dnia Ziemi, akcja Sprzątamy dla Polski.
Czując odpowiedzialność za nasz „kawałek świata” podjęliśmy inicjatywę adaptacji nieużywanej wiaty autobusowej, aby w ten sposób w centrum naszej miejscowości promować ekologię.
Zainspirowani tradycjami Mazowsza pod kierunkiem nauczyciela  pomalowaliśmy przystanek w pasiak łowicki w kolorach Eko. Pojemniki na selektywną zbiórkę śmieci wykonaliśmy ze skrzynek używanych przez naszych sadowników do zbioru owoców.
W ten sposób chcemy zachęcić wszystkich, a zwłaszcza młodych ludzi do segregacji odpadów i  szacunku dla piękna otaczającej nas natury, oraz dbania o ten „kawałek świata”, a także o inne nas otaczające.
  Uczniowie klasy czwartej i siódmej

Dodaj komentarz

<