piątek, 21 czerwiec 2024

Jabłonka to bezpłatny dwutygodnik ukazujący się
na terenie powiatu grójeckiego i gminy Tarczyn.

Nakład gazety - 22 000 egzemplarzy. Ukazuje się w co drugą środę.

Z ostatniej chwili

Pod koniec czerwca wójt gminy Tadeusz Zakrzewski podpisał umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego o dotację na modernizację Gminnego Domu Kultury w Chynowie.

W ramach programu wsparcia pn.: „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023” nasza gmina uzyskała dofinansowanie w kwocie 127.161,84zł co stanowi 80% wartości zadania.
W ramach pozyskanej dotacji zostanie przeprowadzony remont sali teatralnej oraz sali konferencyjnej poprzez wymianę podłóg i montaż klimatyzacji. Zostaną przebudowane zewnętrzne schody do sali konferencyjnej oraz do budynku Gminnego Domu Kultury.
Celem podjętej inicjatywy jest zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców w tym zwiększenie atrakcyjności domu kultury.

Dodaj komentarz