piątek, 21 czerwiec 2024

Jabłonka to bezpłatny dwutygodnik ukazujący się
na terenie powiatu grójeckiego i gminy Tarczyn.

Nakład gazety - 22 000 egzemplarzy. Ukazuje się w co drugą środę.

Z ostatniej chwili

W dniu 31 sierpnia 2023 r. odbyło się wspólne posiedzenie komisji Oświaty i Porządku Publicznego oraz Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, na którym Wójt Gminy Tadeusz Zakrzewski oraz Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Mróz wręczyli dyplomy uznania i nagrody książkowe absolwentom Publicznych Szkół Podstawowych z terenu Gminy Chynów, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w egzaminie ósmoklasisty w 2023 roku.

Należą do nich:
Daria Smolarek - PSP w Chynowie
Zofia Skiba - PSP w Sułkowicach
Kryspin Rozborski  - PSP w Sułkowicach     Maja Onych - PSP w Drwalewie
Alicja Kępka - PSP w Drwalewie
Natalia Woźniak - PSP w Watraszewie
Filip Stelmasiak - PSP w Zalesiu
Alicja Napirzyńska - PSP w Budziszynku
Zofia Trojańczyk - PSP w Machcinie
Kacper Paprzycki  - PSP w Pieczyskach
Jesteśmy przekonani, że zdobyta przez naszych uczniów wiedza  będzie solidną podstawą do dalszej edukacji.
Ponadto, za wybitne osiągnięcia pozaszkolne zostali wyróżnieni uczniowie Kl. VIII PSP w Drwalewie:
Lena Opałka za liczne sukcesy taneczne i muzyczne                                                            Bartłomiej Pachocki za wyjątkowe osiągnięcia sportowe w dziedzinie karate.
Nagrodzonym uczniom serdecznie gratulujemy i życzymy wielu dalszych sukcesów.