poniedziałek, 15 kwiecień 2024

Jabłonka to bezpłatny dwutygodnik ukazujący się
na terenie powiatu grójeckiego i gminy Tarczyn.

Nakład gazety - 22 000 egzemplarzy. Ukazuje się w co drugą środę.

Z ostatniej chwili

Do 5 marca oferenci mogą zgłaszać się do udziału w postępowaniu dotyczącym rozbiórki drewniaka przy ul. Mogielnickiej 6 w Grójcu. Władze miasta ogłosiły przetarg na to zadanie.  {Play}

To długo wyczekiwany zabieg przez wielu mieszkańców Grójca. Samorząd dłuższy czas nie mógł dojść do porozumienia z konserwatorem zabytków, który nie godził się na wyburzenie tego charakterystycznego dla Grójca drewniaka.
Przypomnijmy, że zielonym światłem do wyburzenia było oddanie do użytku mieszkań komunalnych przy ul. Kościelnej.  W grudniu 2019 roku drewniak opuścili ostatni mieszkańcy, a obiekt został odłączony od mediów. Samorząd zabezpieczył już nawet fundusze na prace rozbiórkowe (90 tys. zł).
W 2011 roku obiekt został wpisany do rejestru zabytków co znacznie utrudniało sprawę jego wyburzenia. W jednej z ostatnich decyzji, konserwator wskazał na potrzebę przygotowania projektu innego rozwiązania budowlanego na tym terenie.  {Play}