poniedziałek, 15 kwiecień 2024

Jabłonka to bezpłatny dwutygodnik ukazujący się
na terenie powiatu grójeckiego i gminy Tarczyn.

Nakład gazety - 22 000 egzemplarzy. Ukazuje się w co drugą środę.

Z ostatniej chwili

Zastanawiamy się wszyscy jak można zapobiegać decyzjom, które w żaden sposób nie są akceptowalne społecznie, a na domiar wszystkiego uzasadnienie ekonomiczne. Taką właśnie inwestycją najprawdopodobniej jest przygotowywany do realizacji centralny port komunikacyjny oraz związana z nim infrastruktura kolejowa i drogowa.

Ustawa, która została uchwalona na  okoliczność tej inwestycji w sposób bardzo jaskrawy przekracza wszelkie zasady zdrowego rozsądku i powoduje zaburzenia w relacjach Państwo a społeczeństwo. Rozwiązania inwestycyjne proponowane przez Spółkę Prawa Handlowego jaką jest spółka CPK  w żaden sposób nie spełniają zasady sprawiedliwości społecznej. Inwestycja w swym zakresie jest niewyobrażalna. Zakłada w całym swym założeniu projektowym wysiedlenie kilku tysięcy mieszkańców, wyburzenie tysięcy budynków i zajęcie poprzez wszystkie planowane przebiegi  kilkanaście tysięcy hektarów gruntów rolnych, rekreacyjnych, leśnych oraz mieszkalnych. Można by było myśleć, że to wspaniała inwestycja, że wreszcie coś wielkiego wykonamy, tylko trzeba postawić pytanie jakim kosztem? Kosztem budżetu narodowego nadszarpniętego pandemią, ponoszącego wielkie koszty  tragicznej, bezsensownej wojny na Ukrainie, kosztem społecznym tysięcy wysiedlonych Polaków w trudnych czasach inflacji. Można postawić wiele pytań włącznie z pytaniem, komu tak bardzo zależy na tej inwestycji.
Spotykamy się jako samorządowcy z wieloma protestami  społecznymi, z wieloma opracowaniami, które przeczą realności tego przedsięwzięcia. Trudno nam słuchać, że ludzie czują się zagrożeni, pokrzywdzeni i że krzywda społeczna rozlewa się szerokim strumieniem. W tym wszystkim jest coś bardzo smutnego, trudnego do zrozumienia, coś co stawia pod znakiem zapytania sensowność proponowanych rozwiązań. Jest tak wiele argumentów świadczących przeciwko tym inwestycjom, dotyczących lotniska, szprych kolejowych dużych prędkości oraz dróg, które prowadzą do tej gigantycznej na miarę Polski inwestycji.
Przecież mamy lotniska, które można rozwijać za mniejsze pieniądze, mamy kolej, która czeka na dofinansowanie i rozbudowę, mamy drogi, które po modernizacji będą spełniać wszelkie normy ekspresówek i autostrad. Można zadać na końcu pytanie komu jest potrzebna ta gigantomania.
Leszek Przybytniak
Radny Sejmiku
Województwa Mazowieckiego