wtorek, 19 styczeń 2021
Laptopy za 60 000 złotych

Gmina Goszczyn znalazła się liście wniosków grantowych wybranych do dofinansowania zakupu laptopów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Dofinansowanie w wysokości 60 000 zł  zostało przeznaczone na zakup 30 laptopów wraz z zestawami  słuchawkowymi dla uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej w Goszczynie i Publicznej Szkoły Podstawowej Sielcu.  Zakup komputerów pomoże naszym uczniom uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach  z wykorzystaniem metod kształcenia na odległość, gdyż od 25 marca nauczyciele obowiązkowo realizują podstawę programową w sposób zdalny.
W związku z tym, iż nie wszystkie dzieci mają odpowiedni sprzęt do tego, aby pracować w domu dyrektorzy szkół przekażą laptopy najbardziej potrzebującym uczniom z naszej gminy.  Pozwoli im to na systematycznie poszerzanie swojej wiedzy w oparciu o najnowsze technologie.  Po zakończeniu okresu epidemii laptopy wrócą do szkół i będą służyć wszystkim uczniom jako wyposażenie pracowni informatycznych.
Obecnie istnieje możliwość złożenia kolejnego wniosku z konkursu organizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa -  Zdalna szkoła +. Tym razem Gmina ma szansę pozyskać 55 000 zł na zakup sprzętu dla uczniów z rodzin wielodzietnych. Liczymy na kolejne dofinansowanie w tym zakresie.  

Laptopy za 60 000 złotych
Średnia ocena 0, najwyższa ocena 5 z 0 głos/ów