środa, 22 maj 2024

Jabłonka to bezpłatny dwutygodnik ukazujący się
na terenie powiatu grójeckiego i gminy Tarczyn.

Nakład gazety - 22 000 egzemplarzy. Ukazuje się w co drugą środę.

Z ostatniej chwili

Dobiega końca termomodernizacja budynku oświaty w Grójcu przy ulicy Laskowej 8, w którym swoją siedzibę ma Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych Gminy Grójec oraz Publiczne Przedszkole nr 1. To inwestycja, która została zrealizowana dzięki wsparciu z Unii Europejskiej.

Wykonana termomodernizacja pozwoli placówkom przejść na tzw. gospodarkę niskoemisyjną, co przede wszystkim poprawi jej efektywność energetyczną. Wybór zakresu był podyktowany przeprowadzonymi szczegółowymi analizami oddziaływania na środowisko naturalne oraz obciążenia finansowego i oszczędności w kosztach utrzymania budynków. W ramach inwestycji wykonano docieplenie ścian zewnętrznych budynku, docieplenie ścian piwnic budynku, docieplenie stropodachu, montaż instalacji fotowoltaicznej, wymiany opraw oświetleniowych na LED.
- To już ostatni budynek użyteczności publicznej w naszej gminie, który nie został poddany termomodernizacji – powiedział Dariusz Gwiazda, burmistrz Gminy i Miasta Grójec.
Budynek poddany termomodernizacji będzie nie tylko lepiej dostosowany do współczesnych wymagań, ale również zapewni lepsze warunki dla zdrowia i samopoczucia użytkowników oraz wyższą efektywność pracy, przy jednoczesnym zmniejszeniu oddziaływania na środowisko przyrodnicze. Efektem pośrednim zmniejszenia energochłonności budynku jest oczywiście redukcja kosztów eksploatacji.
Dofinansowanie w kwocie ponad 420 tys. zł pomogło zrealizować projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość zadania to 649 029,18 zł.