czwartek, 30 marzec 2023
Trasa Justynówka - Tworki jak nowa

W ostatnich dniach nastąpiło otwarcie kompleksowo wyremontowanego, niemal 1,5-kilometrowego odcinka drogi gminnej w miejscowościach Justynówka i Tworki.

Zgodnie z umową podpisaną z wykonawcą, tj. Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno-Drogowych z siedzibą w Jasieńcu (wybranym w postępowaniu przetargowym), łączna wartość prac wyniosła 1 890 618,63 zł. Warto dodać, że na wykonanie tej ważnej inwestycji pozyskaliśmy dotację z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (ponad 864 tys. zł). Pozostała kwota została dodana ze środków własnych gminy. W wyniku realizacji przedmiotowego zadania, w tym rejonie gminy, znacząco poprawił się komfort jazdy oraz stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Trasa Justynówka - Tworki jak nowa
Średnia ocena 0, najwyższa ocena 5 z 0 głos/ów