piątek, 27 listopad 2020
Kolejne prace drogowe w gminie

Realizujemy kolejne działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa i estetyki na terenie gminy. Po uzyskaniu zgody zarządcy drogi, pracownicy Urzędu Gminy Jasieniec rozpoczęli wywożenie ziemi z wykopów przy drodze powiatowej Olszany – Miedzechów.

Następnym odcinkiem, na którym będą pracować w tym zakresie jest inna trasa powiatowa: Boglewice – Osiny.
W ramach tych działań korzystamy nie tylko z własnego sprzętu, w tym nowo zakupionego ciągnika Kubota (nabytego m.in. dzięki akceptacji ze strony radnych gminy), lecz także z przyczepy użyczonej przez Państwa Anetę i Pawła Kochańskich, którym pragniemy podziękować za okazane nam wsparcie. Razem możemy więcej!
SW

Kolejne prace drogowe w gminie
Średnia ocena 0, najwyższa ocena 5 z 0 głos/ów