sobota, 28 listopad 2020
Wieloletnie marzenia  w (rzeczywistej) budowie

W gminie Jasieniec realizujemy wiele inicjatyw, skutkujących licznymi, pozytywnymi zmianami. Obecnie, ze względu na wykonywane równolegle dwa duże - długo oczekiwane przez społeczność lokalną - przedsięwzięcia, teren Szkoły Podstawowej w Jasieńcu jest, czasowo, w przebudowie.
Jednak efekt powstania boiska syntetycznego do piłki nożnej oraz Klubu Dziecięcego (miniżłobka), będzie z całą pewnością niezwykle korzystny dla mieszkańców. Tym bardziej, że na obie te inwestycje udało nam się zdobyć znaczące dotacje. Na budowę boiska z Ministerstwa Sportu, natomiast na utworzenie Klubu Dziecięcego w ramach programu Maluch +. Zatem koszt obu zadań będzie dla budżetu gminy, w kontekście wkładu własnego, relatywnie niewielki.

Pandemiczne utrudnienia
Należy też zaznaczyć, że pierwotnie prace budowlane planowane były na okres wakacyjny, tak, aby w żadnym stopniu nie wpływało to na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej, jednakże w związku z pandemią koronawirusa obie inwestycje opóźniły się o ok. 3 miesiące, podobnie jak bardzo wiele przedsięwzięć infrastrukturalnych w kraju.

Terminy zachowane
Mimo to gmina planuje zakończenie prac budowlanych w 2020r. (w przypadku Klubu Dziecięcego) oraz w połowie 2021r. (jeśli chodzi o boisko), zgodnie z zapisami umów dotacyjnych. A wszystko po to, by efekty realizacji tych dwóch dużych inwestycji służyły w możliwie najlepszy sposób, przez długie lata, mieszkańcom Gminy Jasieniec.

Szymon Woźniak

Wieloletnie marzenia w (rzeczywistej) budowie
Średnia ocena 0, najwyższa ocena 5 z 0 głos/ów