piątek, 21 czerwiec 2024

Jabłonka to bezpłatny dwutygodnik ukazujący się
na terenie powiatu grójeckiego i gminy Tarczyn.

Nakład gazety - 22 000 egzemplarzy. Ukazuje się w co drugą środę.

Z ostatniej chwili

Umowa z wykonawcą na opracowanie dokumentacji i budowę sali gimnastycznej na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Czesława Sadłowskiego w Zbroszy Dużej (wraz z robotami towarzyszącymi) podpisana! Firma WIMAKS TOCZYŁOWSKI HIŃCZA sp. k., która złożyła najkorzystniejszą ofertę w przetargu ma wykonać zakres prac do końca sierpnia 2025r.

Na realizację tej dużej i długo oczekiwanej inwestycji gmina Jasieniec zdobyła historyczne, rekordowe dofinansowanie w wysokości 7,2 mln złotych z Rządowego Funduszu Polski Ład. Całkowita kwota przedsięwzięcia to 8 mln zł.
Spośród kilku złożonych przez nas wniosków, związanych z poprawą infrastruktury na terenie gminy, właśnie ten został wybrany przez oceniających do dotacji i wykonania.
Dziękujemy z całego serca legendarnemu Patronowi szkoły ks. Czesławowi Sadłowskiemu, Radnym, którzy poparli wykonanie tego zadania oraz wszystkim innym osobom, które wspierały i wspierają niniejsze przedsięwzięcie. Przede wszystkim tym, które swoją pracą i postawą przyczyniły się do podpisania umowy z wykonawcą.
Dla gminy Jasieniec oraz szkoły w Zbroszy Dużej będzie oznaczało to nie tylko nadrobienie narastających latami braków infrastrukturalnych, lecz również godne wyjście naprzeciw nowym wyzwaniom i dalszym planom rozwojowym.