poniedziałek, 26 luty 2024

Jabłonka to bezpłatny dwutygodnik ukazujący się
na terenie powiatu grójeckiego i gminy Tarczyn.

Nakład gazety - 22 000 egzemplarzy. Ukazuje się w co drugą środę.

Z ostatniej chwili

Kolejne inwestycje drogowe w gminie zrealizowane. W ostatnim czasie wykonaliśmy modernizacje dwóch ulic dojazdowych do gruntów rolnych, w m. Wierzchowina oraz Turowice.

Są to następne, długo oczekiwane przez mieszkańców inwestycje infrastrukturalne, które udało się wdrożyć w obecnej kadencji samorządowej.
Zgodnie z umową podpisaną z wykonawcą, tj. Firmą Wielobranżową DE-SO (wybraną w postępowaniu przetargowym), łączna wartość prac inwestycyjnych wyniosła ok. 615 tys. zł. Za tę kwotę zmodernizowaliśmy odcinki o długości 1 kilometra. Warto dodać, że na wykonanie wspomnianych dróg dojazdowych do gruntów rolnych pozyskaliśmy dwie dotacje z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego (razem ponad 230 tys. zł). Pozostała kwota została zabezpieczona ze środków własnych gminy.