poniedziałek, 26 luty 2024

Jabłonka to bezpłatny dwutygodnik ukazujący się
na terenie powiatu grójeckiego i gminy Tarczyn.

Nakład gazety - 22 000 egzemplarzy. Ukazuje się w co drugą środę.

Z ostatniej chwili

Dzięki dofinansowaniu uzyskanemu przez gminę Jasieniec ze środków Samorządu Mazowieckiego, w ramach zadania „Mazowieckie Strażnice OSP-2022”, dokonano kompleksowej modernizacji części dachu na strażnicy OSP Gośniewice.

W ramach inwestycji wykonano całkowitą, miejscową wymianę najbardziej zniszczonych elementów poszycia dachowego strażnicy (z azbestu na blachę). Zakres prac objął m.in. demontaż istniejących płyt azbestowych, montaż membrany dachowej oraz łat, kontrłat i blachy wraz z obróbkami blacharskimi oraz orynnowaniem. Poprawiło to znacząco stan techniczny obiektu oraz jego funkcjonalność. Strażnica jest już w pełni zabezpieczona przed przeciekaniem w czasie opadów atmosferycznych oraz niszczeniem. Wymiana części pokrycia dachowego przyczyniła się nie tylko do uszczelnienia pomieszczeń, lecz również do poprawy komfortu pracy strażaków i warunków przechowywania sprzętu oraz pojazdów ratowniczo- gaśniczych.