poniedziałek, 15 kwiecień 2024

Jabłonka to bezpłatny dwutygodnik ukazujący się
na terenie powiatu grójeckiego i gminy Tarczyn.

Nakład gazety - 22 000 egzemplarzy. Ukazuje się w co drugą środę.

Z ostatniej chwili

Inwestycja polegała na wymianie pokrycia dachowego budynku ośrodka zdrowia w Gośniewicach (filia Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasieńcu) oraz montażu nowego, trzykanałowego przewodu kominowego. Zabezpieczy to skutecznie obiekt przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych i podniesie jakość jego funkcjonowania.

Wcześniej, przez wiele lat, dach budynku w Gośniewicach notorycznie przeciekał, dochodziło do przemarzania ścian i stropów, a co za tym idzie niszczenia obiektu i znaczących strat ciepła, co z kolei wiązało się ze zwiększonymi kosztami jego użytkowania.
W zakresie wymiany dachu uwzględniono wykonanie rur spustowych i rynien, jak również rozbiórkę i ponowne wymurowanie przewodów kominowych (wraz z rozebraniem istniejących ogniomurów), wymianę istniejących obróbek blacharskich oraz zadaszenie nad drzwiami wejściowymi do budynku z płyt poliwęglanowych. Pokrycie budynku stanowi obecnie płyta warstwowa poliuretanowa.
Dodatkowo przeprowadzone zostały prace dotyczące rozebrania murowanego, trzykanałowego  przewodu kominowego oraz wykonaniu 3 blaszanych   kanałów kominowych mocowanych do zewnętrznej ściany budynku wraz z podłączeniem urządzeń.
Łączny koszt inwestycji to ok. 110 tys. zł. Kolejnym etapem będzie m.in. docieplenie budynku, które planujemy zrealizować na wiosnę przyszłego roku.  
Wykonana inwestycja jest jednym z elementów naszych przemyślanych działań, mających na celu wzmocnienie potencjału i możliwości GSP ZOZ w Jasieńcu. Jednocześnie kompletnie przeczy szerzonym do niedawna absurdalnym informacjom o rzekomych planach likwidacji ZOZ-u.