środa, 22 maj 2024

Jabłonka to bezpłatny dwutygodnik ukazujący się
na terenie powiatu grójeckiego i gminy Tarczyn.

Nakład gazety - 22 000 egzemplarzy. Ukazuje się w co drugą środę.

Z ostatniej chwili

Nowomiejski samorząd żywo zainteresowany przejęciem prowadzenia szpitala. Rada miejska przegłosowała uchwałę intencyjną w tej sprawie.

O chęci przejęcia przez gminę Nowe Miasto nad Pilicą od powiatu grójeckiego zadania z zakresu ochrony zdrowia, czyli prowadzenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą, informowaliśmy w poprzednim (z dn. 8.03) wydaniu naszego dwutygodnika, List w tej sprawie został odczytany podczas lutowej sesji rady powiatu grójeckiego.  

Uratować szpital
Jak tłumaczy nowomiejski samorząd, w SPZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą od kilku lat wprowadzane są ograniczenia, które uderzają w działalność placówki. Zamknięcie oddziałów ginekologiczno-położniczego i neonatologicznego, czasowe zawieszenie pracy oddziału pediatrycznego, zgłaszane problemy kadrowe i finansowe to problemy, które w ocenie nowomiejskich władz zagrażają dalszemu funkcjonowaniu szpitala.
Podczas piątkowej (17 marca) sesji rady miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą, radni przegłosowali uchwałę intencyjną w tej sprawie. Głosowanie poprzedziła burzliwa, ale merytoryczna dyskusja.


Współpraca ze specjalistami
Nowomiejskie władze z początkiem marca podpisały list intencyjny z renomowanym podmiotem leczniczym, jakim jest Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, który jest gotów podjąć szeroką współpracę z gminą w zakresie prowadzenia placówki. Mowa o doradztwie organizacyjnym, opracowaniu koncepcji funkcjonowania szpitala, a także rozwinięcia oferty świadczonych usług medycznych.
„Mając na uwadze olbrzymie doświadczenie oraz możliwości Wojskowego Instytutu Medycznego, jesteśmy pewni, że pomogą one w racjonalnym i efektywnym prowadzeniu placówki w Nowym Mieście nad Pilicą, przy wykorzystaniu jej atutów, jakimi są istniejąca infrastruktura, posiadanie ośrodków zdrowia i korzystne położenie.”, czytamy w uzasadnieniu uchwały. Jak podkreślał przewodniczący rady miejskiej, Tomasz Pietrucha, chęć przejęcia prowadzenia szpitala, podyktowana jest oczekiwaniami mieszkańców, którzy sprzeciwiają się ograniczaniu świadczonych przez SPZOZ usług.  

Na jakich zasadach?
Trwają rozmowy pomiędzy władzami Nowego Miasta nad Pilicą oraz samorządem powiatu grójeckiego. Radnym miejskim odczytany został list od starosty, Krzysztofa Ambroziaka, który w imieniu zarządu powiatu, prosi o doprecyzowanie zasad, na jakich samorząd miejski chciałby przejąć prowadzenie nowomiejskiego szpitala. Chodzi o możliwości finansowe gminy, które pozwolą na przejęcie zobowiązań finansowych placówki medycznej, spłatę kredytów i pożyczek, przekazanie wkładu własnego do inwestycji, a także modernizacji. Samorząd powiatowy pyta także o plany nowomiejskich władz, dotyczące profilu działalności szpitala oraz planowane zmiana kadrowe.

Doświadczenie
Jako przykład bezbłędnego zarządzania oraz organizacji szpitala, nowomiejskie władze podały filię wojskowego Instytutu Medycznego w Legionowie, gdzie prowadzone są nowatorskie zabiegi oraz operacje, a placówka rozwija się o kolejne nowoczesne sprzęty oraz realizuje różnego rodzaju programy leczenia (jak np. chirurgia robotyczna).
– Wojsko jest sprawną placówką – mówiła Elżbieta Zaraś, wiceprzewodnicząca rady miejskiej. – Chcielibyśmy, tak jak Legionowo, być filią tego szpitala.

Za i przeciw
– Został tutaj przedstawiony konkretny, dobry plan – mówiła Anna Steczkowska, radna powiatu grójeckiego. – Pomysł ten może być ulgą dla samorządu powiatu, ponieważ ciągle mówi się, że utrzymanie dwóch szpitali jest ciężkie dla powiatu grójeckiego.
Odmiennego zdania był natomiast radny powiatowy Krzysztof Fiks, w ocenie którego zabieg ten jest typowym działaniem przedwyborczym. – Mieliśmy mieć tutaj cargo, miasteczko filmowe i nie ma – mówił Krzysztof Fiks. – Już poprzednia dyrekcja szukała rozwiązań, pomocy i wtedy nikt nie oferował takich rozwiązań.
Do poparcia inicjatywy zamawiał również radny powiatowy, Paweł Iwanicki. Sens debaty podważyła natomiast radna miejska, Barbara Gąsiorowska (jednocześnie dyrektor SPZOZu), w ocenie której, niestosownym jest zawieranie porozumienia przez nowomiejski samorząd z Wojskowym Instytutem Medycznym za plecami organu prowadzącego szpital, czyli władzami powiatu grójeckiego. – To tak, jakbyśmy chcieli postawić market na działce sąsiada – dodała. – Staramy się jak najwięcej działać, otwieramy nowe poradnie,