piątek, 21 czerwiec 2024

Jabłonka to bezpłatny dwutygodnik ukazujący się
na terenie powiatu grójeckiego i gminy Tarczyn.

Nakład gazety - 22 000 egzemplarzy. Ukazuje się w co drugą środę.

Z ostatniej chwili

1 czerwca w Miejsko Gminnej Bibliotece Publicznej w Grójcu o godzinie 18.00 odbędzie się uroczyste otwarcie dwuczęściowej wystawy prac plastycznych dzieci i młodzieży z Polski oraz Macedonii Północnej. Jest to już trzecia odsłona międzynarodowego projektu „Połączeni Sztuką”.

Poprzednie wystawy obejmowały różnorodną tematykę: ulubione pejzaże, martwe natury oraz portrety.   Tym razem młodzi ludzie przedstawią swoje umiejętności  poprzez szczególne spojrzenie na zwierzęta i pokazanie ich piękna.  

Wystawę honorowym  patronatem objęli:  Ambasador Ilija Psaltirov Chargé d’Affaires a.i. Ambasady Republiki Macedonii Północnej oraz Dariusz Gwiazda - Burmistrz Gminy i Miasta Grójec.  
W Macedonii Połnocnej patronatem wystawę objęła  Ambasada RP w Skopje oraz Burmistrz Strumicy Kostandin Kostadinov.
Na ekspozycji połączone zostaną prace uczniów z dwóch szkół średnich: technikum „Dimitar Vlahov” oraz liceum „Jane Sandanski” ze Strumicy oraz uczestników zajęć artystycznych z Pracowni Przestrzeń dla Sztuki w Grójcu.

Druga część wystawy zostanie otwarta w Europe House w Strumicy- partnerskim mieście Grójca przy współpracy miejscowej artystki Ljupki Gałązki-Vasilev.
Prezentacja obejmuje różne środki artystycznego wyrazu: rysunek, malarstwo akrylowe oraz pastelowe a także prace wykonane na tkaninie z użyciem gorącego wosku (batiki).
W Grójcu będziemy mogli podziwiać oryginalne prace artystyczne wykonywane przez uczniów zarówno ropoczynających swoją przygodę ze sztuką jak i zaawansowaną młodzież.
Zapraszamy serdecznie na spotkanie z młodymi, pełnymi pasji artystami. Naprawdę warto pogratulować im chęci do pracy, wytrwałości, zaangażowania oraz talentu.   Tak właśnie kształtujemy młode, wrażliwe na piękno pokolenie twórców.

Agnieszka Cecylia Kazała
Przestrzeń dla Sztuki