piątek, 08 grudzień 2023
Strażackie edukacyjne wsparcie

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy podpisał umowę o współpracy ze Strażą Pożarną podczas obchodów Dnia Patrona
30 maja w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy obchodziliśmy Dzień Patrona.

To ważne dla całej społeczności szkolnej święto połączone z podpisaniem umowy o współpracy z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu oraz Ochotniczą Strażą Pożarną w Mogielnicy zaszczycili swoją obecnością: Grzegorz Michalski – Przewodniczący Rady Miejskiej, młodszy brygadier Marcin Błoński – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu, druh Tomasz Rutkowski – Prezes Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Mogielnicy, Damian Kołodziejczyk – Komendant Gminny, druh Adrian Marter – Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Mogielnicy, ks. kanonik dr Grzegorz Wolski – proboszcz Parafii Świętego Floriana Męczennika w Mogielnicy, Robert Lipiec – Radny Rady Powiatu Grójeckiego oraz Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mogielnicy, Sylwia Wiśnik – Przewodnicząca Rady Rodziców oraz strażacy, rodzice, nauczyciele, uczniowie, przyjaciele naszej szkoły.
Ten dzień, w którym czciliśmy pamięć Jana Kilińskiego, bohatera insurekcji kościuszkowskiej, wyznaczył nowy kierunek rozwoju naszej placówki – współpracę ze Strażą Pożarną, której przyświeca idea wspólnego działania na rzecz edukacji i propagowania działalności w kwestii bezpieczeństwa publicznego, profilaktyki, kształtowania postaw patriotycznych i społecznych, promowania zawodu strażaka oraz integracji środowiska lokalnego.
Należy dodać, iż podpisanie umowy o współpracy zaowocuje w roku szkolnym 2023/2024 utworzeniem w Liceum Ogólnokształcącym klasy o profilu pożarniczym pod patronatem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu. Klasa pożarnicza cieszy się dużym zainteresowaniem tegorocznych absolwentów klas ósmych. Uczniowie chętnie ją wybierają, dostrzegając otwierające się przed nimi perspektywy.
Dla uczczenia tak ważnego wydarzenia uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy zaprezentowali bogaty program artystyczny przybliżający sylwetkę patrona, ukazujący także specyfikę zawodu strażaka. Całości przyświecało ważne hasło Bogu na chwałę, ludziom na ratunek. Oprawa muzyczna, dekoracje oraz dynamiczne układy taneczne dodały blasku naszej uroczystości. Przy jej organizacji pracowały panie: Anna Haraśna, Beata Kotlarz, Edyta Mydłowska, Mirosława Koperska, Katarzyna Frączak-Bartuszek, Anna Lipiec, Romana Lipiec, Dagmara Janicka, Wioletta Oziemska, Iwona Pajewska, Katarzyna Koperska, Mariola Kuźma i Agnieszka Kłujszo-Juścikowska. Poczet sztandarowy ZSO przygotował pan Janusz Dudziński.
Szczególne podziękowania składamy głównym koordynatorkom tego ważnego przedsięwzięcia – dyrektor Małgorzacie Tabor oraz dyrektor Aldonie Omen-Wrzesińskiej.
30 maja cała społeczność szkoły – uczniowie, nauczyciele i rodzice – pamiętali również o pięknym jubileuszu ks. Marcina Korzeniowskiego. Z okazji 15-lecia kapłaństwa przyjął on od nas bukiet kwiatów wraz z najlepszymi życzeniami.
To był wspaniały dzień, obfitujący w wiele wrażeń, pełen radości, a także refleksji i wzruszeń. Dzień, który otworzył nowe perspektywy rozwoju przed uczniami Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy.

Strażackie edukacyjne wsparcie
Średnia ocena 1, najwyższa ocena 5 z 1 głos/ów