środa, 22 maj 2024

Jabłonka to bezpłatny dwutygodnik ukazujący się
na terenie powiatu grójeckiego i gminy Tarczyn.

Nakład gazety - 22 000 egzemplarzy. Ukazuje się w co drugą środę.

Z ostatniej chwili

W dniu 27 sierpnia 2023 roku na terenie rekreacyjnym nad zalewem w Mogielnicy odbył się koncert „Pożegnanie Lata 2023”. Koncert realizowany jest już od kilkunastu lat i ma na celu promować między innymi lokalną twórczość artystyczną i kulturalną.

Oprócz programu dla najmłodszej widowni, którym rozpoczęliśmy tegoroczną imprezę z przemiłymi  maskotkami w postaci trzech szczurków,  swój debiutancki koncert zagrało kółko gitarowe działające w ramach Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mogielnicy. Następnie na scenie pojawiła się ze swoim programem grupa Studia Tańca i Akrobatyki „Trzpioty”. Układy taneczne przygotowane przez choreografów, Panią Małgorzatę Bouakaz  i Annę Drzonek, w wykonaniu dzieci i młodzieży z terenu Mogielnicy, zachwyciły publiczność. Około godziny 17.00 na scenie pojawił się lokalny zespół Reflex, dla którego był to niewątpliwie wyjątkowy koncert, ze względu na obchodzone w tym roku 50-lecie zespołu. Po zakończeniu występu Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica Sławomir Chmielewski wraz z Dyrektorem Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury przekazali na ręce muzyków tabliczkę pamiątkową z podziękowaniem za wieloletnią działalność artystyczną i kulturalną. W ramach „Pożegnania lata” oprócz dorobku artystycznego lokalnych zespołów i artystów staramy się przedstawić mieszkańcom naszej gminy inne style i gatunki muzyczne, których na co dzień trudno szukać w naszym regionie. W tym roku przenieśliśmy się do południowej części Ameryki Północnej razem z zespołem Trio Mariachi. Trzech rodowitych Meksykanów, wyjątkowo kontaktowych, gadatliwych, rozbawiających publiczność swymi polsko-hiszpańskimi żartami wykonało najpopularniejsze latynoskie przeboje.
Nie mogło oczywiście zabraknąć prekursora imprezy „Pożegnanie lata”, mowa oczywiście o mogielnickiej orkiestrze, dzisiaj Marszowo-Swingowej Orkiestrze z Mogielnicy. Koncert przygotowany znakomicie mimo stosunkowo odmłodzonego składu orkiestry ale wynika to jedynie z ciężkiej pracy wszystkich członków orkiestry, jak i pracy kapelmistrza Pana Piotra Manowieckiego. Gratulujemy. Po koncercie orkiestry wręczone zostały puchary i dyplomy uczestnikom XIV Turnieju Tenisa Ziemnego o Puchar Burmistrza Gminy i MIasta Mogielnica „Memoriał Pawła Pajewskiego”  oraz IX Deblowego Turnieju Tenisa Ziemnego o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica. Nagrody w tym roku wręczał Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Rafał Rajkowski, wice-prezydent Radomia Anna Michalska-Wilk oraz Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica Sławomir Chmielewski. Kolejnym lokalnym zespołem, który wystąpił podczas imprezy była nowa formacja - grupa Dziarnowska Fifteen. Jest to grupa znajomych, którzy wolne chwilę poświęcają na rozwijaniu wspólnych pasji, co zaowocowało naprawdę ciekawym akcentem a właściwie ciekawym stylem muzycznym - smooth jazz. Zwieńczeniem imprezy był występ gwiazdy wieczoru, grupy Big-Cyc. Ta niekwestionowana gwiazda polskiego rocka gra dla nas już 35 lat, mówi się o nich że są jak stare wino, coraz lepsi i bardziej wytworni. Współorganizatorem wydarzenia był Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Dziękujemy również wszystkim sponsorom.
MGOKiBS w Mogielnicy