niedziela, 14 lipiec 2024

Jabłonka to bezpłatny dwutygodnik ukazujący się
na terenie powiatu grójeckiego i gminy Tarczyn.

Nakład gazety - 22 000 egzemplarzy. Ukazuje się w co drugą środę.

Z ostatniej chwili

W dniach 4-7 maja do Mogielnicy zawitała liczna grupa Żydów, którzy w tym okresie świętowali niezwykle ważną dla całej społeczności rocznicę.

Grupa około 400 osób przez kilka dni przebywała w mieście, aby oddać cześć pamięci Chaima Meir Jechiel Szapira - cadyka i twórcy miejscowej dynastii chasydzkiej. W trakcie pobytu diaspory żydowskiej przypadła rocznica śmierci cadyka, który był bardzo ważną i cenioną postacią mającą niekwestionowane miejsce wśród przedstawicieli judaizmu ziemi grójeckiej.


W tym roku rocznica śmierci cadyka przypadła w piątek, tradycyjny początek żydowskiego szabatu.
Przedstawiciele judaizmu świętują szabat co tydzień, począwszy od zachodu słońca w piątek do prawie godziny po zachodzie słońca w sobotę. Szabat swój początek ma w Biblii i jest pamiątką odpoczynku Boga po sześciu dniach tworzenia świata.
Przedstawiciele judaizmu w Mogielnicy są spotykani od kilkunastu lat, kiedy to udało im się po wielu próbach zlokalizować miejsce pochówku wspomnianego cadyka. Był to element zwrotny w procesie odtwarzania pamięci o działalności życiu mistyka.


Warto wspomnieć w tym miejscu, że Mogielnica przed wojną była miasteczkiem zdominowanym przez ludność pochodzenia żydowskiego. Nie inaczej było zresztą w innych miasteczkach powiatu grójeckiego i całego Mazowsza. Powrót grupy wytrwałych strażników pamięci cadyka Szapiro do Mogielnicy pokazuje natomiast jak istotną rolę pełnił wspomniany nauczyciel i przywódca duchowy. Mimo prawie 200 lat od śmierci cadyka wciąż bardzo liczne jest grono wyznawców jego nauk.