piątek, 04 grudzień 2020
Oddanie do użytku drogi gminnej Łęgonice – Józefów

W dniu 5 sierpnia br. dokonano uroczystego odbioru wyremontowanych dróg w miejscowości Domaniewice i Nowe Łęgonice.

W ramach zrealizowanej inwestycji przeprowadzono remont drogi gminnej Łęgonice – Józefów - gr. woj. (Olszowa Wola) i (Kobuz) – gr. gminy Nowe Miasto nad Pilicą – Domaniewice. Wykonano nawierzchnię z mieszanek mineralnych bitumicznych grysowych KR1, KR2, AC-8S o grubości 3 cm na warstwie wyrównawczej z betonu asfaltowego gr 2 cm na długości na odcinku o długości 2 468,30 m i szerokości 4,00 m z obustronnymi poboczami gruntowymi z kruszywa łamanego o szerokości 0,75 m (odcinek 1 – 2 141,30 m, odcinek 2 – 327,00 m). Wyremontowane odcinki drogi uzupełniono o 9 sztuk znaków drogowych.
W uroczystym odbiorze inwestycji uczestniczyli: Poseł na Sejm RP Marek Suski, Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz, Burmistrz Miasta i Gminy Mariusz Dziuba, Radny Rady Miejskiej Mirosław Bors, sołtys wsi Domaniewice Sławomir Zgieb, sołtys wsi Nowe Łęgonice Teresa Bujak, pracownicy Urzędu Miasta i Gminy, przedstawiciel wykonawcy oraz inspektor nadzoru.
Obie inwestycje przyczynią się do poprawy codziennego funkcjonowania mieszkańców zarówno Domaniewic i Nowych Łęgonic, ale również wszystkich użytkowników dróg.
Całkowita wartość zadania wyniosła 321 5836,60 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wyniosło 209 029,34 zł.   

UMiG

Oddanie do użytku drogi gminnej Łęgonice – Józefów
Średnia ocena 0, najwyższa ocena 5 z 0 głos/ów