piątek, 21 czerwiec 2024

Jabłonka to bezpłatny dwutygodnik ukazujący się
na terenie powiatu grójeckiego i gminy Tarczyn.

Nakład gazety - 22 000 egzemplarzy. Ukazuje się w co drugą środę.

Z ostatniej chwili

Podświetlane fontanny, funkcjonalne, bursztynowe alejki, dwa boiska sportowe, kameralne strefy relaksu, w tym plaża – to tylko niektóre godne uwagi elementy na zmodernizowanym obiekcie przy ul. Czerskiej.

Przed momentem oficjalnego otwarcia obiektu nie zabrakło licznych atrakcji. Na zielonym terenie rekreacyjnym swe kolorowe artystyczne występy zaprezentowały dzieci z miejscowego przedszkola „Bajkowy Świat”, a także uczniowie ze szkół podstawowych w Jasieńcu i Zbroszy Dużej.
W wydarzeniu wzięli udział m.in. starosta Powiatu Grójeckiego Krzysztof Ambroziak, wicestarosta Powiatu Grójeckiego Adam Balcerowicz, wójt Marta Cytryńska, radni gminy Jasieniec, sołtysi, szefowie jednostek organizacyjnych gminy, reprezentanci różnego rodzaju organizacji, instytucji i przedsiębiorstw, jak również pracownicy merytoryczni Urzędu Gminy Jasieniec.

Kolorowe występy i atrakcje
Przed momentem oficjalnego otwarcia obiektu nie zabrakło licznych atrakcji. Na zielonym terenie rekreacyjnym swe kolorowe artystyczne występy zaprezentowały dzieci z miejscowego przedszkola „Bajkowy Świat”, a także uczniowie ze szkół podstawowych w Jasieńcu i Zbroszy Dużej. Pokazy taneczno-artystyczne zachwyciły publiczność, która za każdym razem nagradzała dzieci i młodzież gromkimi brawami. Były również animacje interaktywne, w tym różnego rodzaju gry zabawy i konkursy – także o charakterze rodzinnym, darmowe dmuchańce, malowanie buziek, brokatowe tatuaże oraz mini festiwal kolorów Holi. Oprawę muzyczną zapewnił DJ Sopel. 
Jednocześnie strażacy zorganizowali rejsy motorówką, mieszkańcy mogli ponadto  skorzystać z rowerów wodnych. Na dwóch boiskach do siatkówki plażowej odbył się lokalny turniej sportowy, zorganizowany przez radnych gminy Jasieniec – Marcina Manowieckiego i Zenona Sarniaka. Symboliczne nagrody dla zawodników wręczyła na plaży, w prawdziwie letnim klimacie, wójt Marta Cytryńska. 
W czasie wydarzenia nie zabrakło pysznych, opartych na naturalnych składnikach, dań, przekąsek i słodkości oraz orzeźwiających napojów przygotowanych przez panie z Kół Gospodyń Wiejskich z Boglewic i Gośniewic. Organizację imprezy wspierali ponadto aktywnie strażacy-ochotnicy z Jasieńca, Gośniewic, Boglewic oraz Zbroszy Dużej, jak również pracownicy UG Jasieniec i miejscowego Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. 
Około godz. 21 nastąpiło oficjalne otwarcie obiektu. Zarys najważniejszych działań związanych z opisywaną inwestycją i towarzyszących im niełatwych okoliczności gospodarczych (m.in. gwałtowny wzrost cen) przedstawiła wójt Marta Cytryńska. Po tym wstępie oraz podziękowaniach, skierowanych m.in. do władz Województwa Mazowieckiego, (które przyznały gminie dużą dotację na realizację niniejszego przedsięwzięcia), nastąpiło  przecięcie wstęgi. Chwilę później, przy nastrojowej muzyce, uruchomione zostały podświetlane fontanny, które wzbudziły prawdziwy podziw wśród zgromadzonych. Niedługo potem rozpoczęła się zabawa taneczna z DJ-em, będąca ostatnim punktem uroczystości.  

Bursztynowe alejki z plażą
Zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wraz z budową plaży w Jasieńcu”,  współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie ponad miliona złotych, polegało na funkcjonalnym zagospodarowaniu gminnego terenu rekreacyjnego nad stawami przy ul. Czerskiej. 

Zakres inwestycji objął m.in: 
- budowę nowych alejek spacerowych o charakterystycznym bursztynowym kolorze, 
- wykonanie plaży ze stylowymi leżakami i parasolami oraz usytuowanym tuż obok miejscem na ogniska, 
- budowę dwóch boisk do siatkówki plażowej,
- ustawienie pawilonów z tarasami wraz z podłączeniem do sieci wodociągowo – kanalizacyjnej oraz energetycznej, 
- montaż hamaków, tyrolki, huśkawki, stojaków rowerowych oraz innych elementów małej architektury. Monitorowany teren inwestycji jest ponadto znacznie lepiej doświetlony, natomiast zbiornik głównego stawu uatrakcyjniają zainstalowane tu trzy podświetlane fontanny (uruchamiają się one codziennie w godzinach 18-22). Całość terenu uzupełniają nowe nasadzenia zieleni.