środa, 22 maj 2024

Jabłonka to bezpłatny dwutygodnik ukazujący się
na terenie powiatu grójeckiego i gminy Tarczyn.

Nakład gazety - 22 000 egzemplarzy. Ukazuje się w co drugą środę.

Z ostatniej chwili

Strażacy. – Niezawodni, odważni, sumienni, honorowi - te słowa najlepiej opisują działania podejmowane przez OSP Boglewice. W połączeniu z ponad 100-letnim funkcjonowaniem jednostki komponuje się to w bogatą i chlubną historię tutejszych strażaków. Ta godna naśladowania postawa, będąca powodem do prawdziwej dumy dla całej gminy Jasieniec, zaowocowała uhonorowaniem OSP Boglewice Złotym Znakiem Związku OSP RP.

Na to wyjątkowe wyróżnienie swoim zaangażowaniem pracowało wiele pokoleń tutejszych druhen, druhów i mieszkańców, budujących krok po kroku uznanie i tradycje jednostki. Wręczenie Złotego Znaku poprzedziła uroczysta msza święta - z udziałem pocztów sztandarowych OSP oraz orkiestry strażackiej z Jasieńca - którą odprawił proboszcz Parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Boglewicach ks. dziekan Sławomir Gocałek.
Oprócz strażaków z OSP Boglewice, w wydarzeniu uczestniczyli reprezentanci Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz przedstawiciele OSP Jasieniec (na czele z Komendantem Gminnym ZOSP RP Grzegorzem Konickim), OSP Zbrosza Duża i OSP Żółwin. Zaproszenie przyjęli też m.in. Poseł na Sejm RP Mirosław Maliszewski, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Radny Sejmiku Województwa Leszek Przybytniak, Starosta Grójecki Krzysztof Ambroziak, wójt Marta Cytryńska, jak również radni i sołtysi z gminy Jasieniec. O wspaniałą, kulinarną oprawę wydarzenia zadbały natomiast Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Boglewicach.  SW


Złoty Znak Związku OSP RP to odznaczenie nadawane przez Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP. Ustanowiła go w 1922r. Rada Naczelna Głównego Związku Straży Pożarnych, a od 1933r. został przejęty przez Związek Straży Pożarnej RP. Obecnie jest to najwyższe odznaczenie Związku OSP RP.
Złoty Znak Związku OSP RP nadawany jest za długoletnią aktywną działalność w Ochotniczej Straży Pożarnej lub w Związku OSP RP. Odznaką tą może być uhonorowana osoba lub instytucja, która w sposób znaczący zasłużyła się dla działalności Związku OSP RP, jak również Ochotnicza Straż Pożarna o co najmniej 100-letniej działalności. Odznaka jest jednostopniowa.