piątek, 08 grudzień 2023
Kolejne olbrzymie rządowe dofinansowania  i zrealizowane inwestycje w Gminie Pniewy

W czwartek, 12 października 2023 r. nastąpiło uroczyste otwarcie przebudowanej drogi gminnej w miejscowościach Wiatrowiec i Cychry oraz przecięcie symbolicznej wstęgi na zakończonej inwestycji polegającej na budowie i rozbudowie sieci wodociągowej w Gminie Pniewy.

W uroczystości wzięli udział: ks. Zbigniew Chmielewski, Senator Stanisław Karczewski, Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz, Wójt Gminy Pniewy Ireneusz Szymczak, Przewodniczący Rady Gminy Pniewy Grzegorz Sowiński wraz z Radnymi Gminy Pniewy, sołtysi oraz przedstawiciele firmy PRiD Grójec.
W ramach zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej 160904W (Machnatka) - gr. gminy Pniewy - Wiatrowiec - (Bronisławów) w msc. Cychry i Wiatrowiec, gmina Pniewy” przebudowano aż 1438 mb drogi gminnej. Wykonano nową podbudowę drogi oraz dwie warstwy nawierzchni asfaltowej o wysokim standardzie. Jezdnię poszerzono do 5,00 m, wykonano obustronne pobocza o szerokości 0,75m. utwardzone kruszywem łamanym.
Na realizację tego przedsięwzięcia przyznano Gminie dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1 904 704,40 zł. Całkowita wartość inwestycji to 3 177 348,64 zł.

Druga otwierana tego dnia inwestycja obejmowała prawie 18 km  nowej sieci wodociągowej, z której skorzystają mieszkańcy miejscowości Kruszew, Michrów oraz Michrówek.
Gmina Pniewy na realizację przedsięwzięcia pozyskała dofinansowanie w ramach drugiej edycji rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w kwocie 7 822 167,17 zł. Całkowita wartość realizacji zadania to 8 233 860,18 zł.
Nowy wodociąg to nie tylko dostęp do czystej wody pitnej, ale także szansa na rozwijanie lokalnej gospodarki, poprawę standardu życia oraz zachęcenie nowych mieszkańców do osiedlenia się w naszej Gminie. Ponadto dzięki zamontowanym hydrantom inwestycja z pewnością przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
Składamy serdeczne podziękowania Panu Posłowi Markowi Suskiemu, Panu Senatorowi Stanisławowi Karczewskiemu oraz Panu Wicewojewodzie Arturowi Standowiczowi za kolejne okazane wsparcie w realizacji infrastruktury drogowej i wodociągowej.

UG Pniewy
Justyna Płodzik

Kolejne olbrzymie rządowe dofinansowania i zrealizowane inwestycje w Gminie Pniewy
Średnia ocena 0, najwyższa ocena 5 z 0 głos/ów