poniedziałek, 15 kwiecień 2024

Jabłonka to bezpłatny dwutygodnik ukazujący się
na terenie powiatu grójeckiego i gminy Tarczyn.

Nakład gazety - 22 000 egzemplarzy. Ukazuje się w co drugą środę.

Z ostatniej chwili

Jeszcze w tym roku rozpocznie się renowacja wiekowej kapliczki w Cychrach.

Kapliczka pochodzi z 1861 roku i jest najstarszą tego typu budowlą znajdującą się na terenie gminy Pniewy i jedną z najstarszych w powiecie grójeckim.
Postać Madonny mierzy 130 cm, wyrzeźbiona jest w wapieniu pińczowskim jest umieszczona na kilkustopniowym cokole wapiennym, piaskowcowym oraz murowanym z cegły, powyżej głowicy kolumny. Kolumna zbudowana z czerwonej cegły stanowi centralną część pomnika i jest osadzona na kamiennym cokole. Obiekt przez lata uległa zniszczeniom różnego typu i wymaga profesjonalnego remontu.
Pomysł z odnowieniem kapliczki zrodził się w lipcu tego roku.
– Początkowo nikt nie wierzył, że w ciągu kilu miesięcy uda się zebrać chociażby połowę potrzebnych funduszy, które opiewały na kwotę 12 000 zł. – mówi Agnieszka Kołacz, jedna z organizatorek zbiórki.
Mieszkańcy miejscowości przekazali na ten cel 1600 złotych. Z internetowej zbiórki uzyskano 421 zł. Fundusze na renowację zbierano także za pośrednictwem skarbonki w Publicznej Szkole Podstawowej w Ciechlinie (171,30 zł). Dodatkowo mieszkańcy miejscowości, a także firmy przekazały przedmioty na loterię fantową. Dochód uzyskany podczas tego spotkania wyniósł 4 000 zł. Dodatkowo podczas spotkania wielu mieszkańców dołożyło swoją cegiełkę, dzięki czemu uzbierana została kwota 5 761,20 zł. Parafianie kościoła pw. Świętej Trójcy w Lutkówce dołożyli swoją cegiełkę w wysokości 637,50 zł. Zbiórkę wsparł także wójt gminy Pniewy, przewodniczący rady oraz radni, przekazując pomoc finansową w kwocie 1 000 zł. Doliczając dodatkowe datki od osób prywatnych ( 2580 zł) zebrano w sumie 16 171 zł.
–  Pieniądze, które pozostaną po zakończeniu renowacji przeznaczone zostaną na utwardzenie terenu wokół kapliczki, ogrodzenie oraz ławki. – zapowiadają organizatorzy zbiórki.
Serdeczne podziękowania dla wszystkich ofiarodawców, a także dla osób, które były najbardziej zaangażowane w zorganizowanie zbiórki pieniędzy tj. Beaty Łukasiak, Agnieszki Kołacz, Marleny Chyła, Natalii Krześniak, Mileny Tomaszewska oraz Beaty Kosieradzkiej.
Współpraca przy tej inicjatywie dała mieszkańcom wsi Cychry dużo satysfakcji, pokazała jak dobrze są zorganizowani i zdeterminowani w dążeniu do celu. Dzięki temu przedsięwzięciu zrodził się pomysł na utworzenie Koła Gospodyń Wiejskich Cychrowianki.

Organizatorzy