poniedziałek, 15 kwiecień 2024

Jabłonka to bezpłatny dwutygodnik ukazujący się
na terenie powiatu grójeckiego i gminy Tarczyn.

Nakład gazety - 22 000 egzemplarzy. Ukazuje się w co drugą środę.

Z ostatniej chwili

12 października 2022 roku wójt gminy Pniewy Ireneusz Szymczak przy kontrasygnacie skarbnik Agaty Grzejszczyk, w obecności dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Jeziorze Tomasza Gajewskiego, podpisał umowę z firmą „Giermakowska Roboty Drogowe i Brukarskie Budowa kortów tenisowych” reprezentowaną przez Danutę Giermakowską, na wykonanie zadania pn. „Budowa ogólnodostępnego sportowego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Jeziora gmina Pniewy”.

Wartość umowy opiewa na kwotę 547 374,46 zł. Na realizację zadania gmina Pniewy otrzymała pomoc finansową w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022” w wysokości 200 000 zł.  Wykonanie zadania nastąpi do połowy grudnia 2022 r.
Przy Publicznej Szkole Podstawowej im. o. Kazimierza Wyszyńskiego w Jeziorze powstanie boisko wielofunkcyjne do piłki nożnej, ręcznej, koszykówki, siatkówki i tenisa o łącznych wymiarach 28,00 x 40,00 m i strefą bezpieczeństwa 0,5 - 1,0 m wokół boiska. Wykonana zostanie nawierzchnia sportowa poliuretanowa.
Budowa boiska jest długo wyczekiwaną inwestycją przez uczniów szkoły w Jeziorze, jak również przez wszystkich mieszkańców okolicznych miejscowości. Dzięki konsekwentnemu wnioskowaniu gminy Pniewy o dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego oraz dobrej współpracy z Radą gminy Pniewy uda się zrealizować kolejny już projekt podnoszący jakość nauczania i dbałość o zdrowy tryb życia w naszej gminie.

Zadanie „Budowa ogólnodostępnego sportowego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Jeziora” współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
UG Pniewy
Justyna Płodzik