środa, 22 maj 2024

Jabłonka to bezpłatny dwutygodnik ukazujący się
na terenie powiatu grójeckiego i gminy Tarczyn.

Nakład gazety - 22 000 egzemplarzy. Ukazuje się w co drugą środę.

Z ostatniej chwili

17 sierpnia 2020 r. nastąpiło uroczyste otwarcie przebudowanej drogi gminnej w Osieczku.

W sierpniu 2019 r. gmina Pniewy złożyła wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej 160920W Konie - Osieczek przez wieś Osieczek, na odcinku o długości 678,00 mb” w ogłoszonym przez Wojewodę Mazowieckiego naborze na dofinansowanie w ramach realizacji rządowego programu Funduszu Dróg Samorządowych.  Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną, skutkiem czego w dniu 10 lipca 2020 r. gmina Pniewy i Wojewoda Mazowiecki podpisali umowę o dofinansowaniu tego zadania. Gmina Pniewy otrzymała dotację w wysokości 65% wartości całego zadania tj. 604 220,96 zł.  Przebudowa drogi na odcinku 678,00 mb została zakończona zgodnie z zaplanowanym terminem do 15 sierpnia 2020 r. W miejsce spękanej i poobrywanej jezdni powstała jezdnia o szerokości 5m, z chodnikiem i poboczem. Niebezpieczny do tej pory odcinek drogi został przebudowany, zgodnie z najwyższymi standardami.
W uroczystym otwarciu udział wzięli: senator Stanisław Karczewski, Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu Krzysztof Murawski, dyrektor Mazowieckiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Zbigniew Sobieraj, ks. prałat Wojciech Kołakowski, przewodniczący rady gminy Pniewy Grzegorz Sowiński, prezes Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjno – Drogowych Sp. z o.o. Marek Jaworski, Inspektor nadzoru Krzysztof Bednarski, projektant Łukasz Widalski, sołtys miejscowości Osieczek Izabella Starosta, radni gminy Pniewy oraz wójt gminy Pniewy Ireneusz Szymczak.
Wójt gminy Pniewy składa podziękowania senatorowi Stanisławowi Karczewskiemu i posłowi Markowi Suskiemu za wsparcie realizacji programu rządowego Fundusz Dróg Samorządowych na terenie gminy Pniewy. Ponadto dziękuje wszystkim radnym gminy Pniewy za poparcie przy zabezpieczaniu wkładu własnego gminy Pniewy do przeprowadzenie w/w zadania, ks. prałatowi Wojciechowi Kołakowskiemu za poświęcenie przebudowanego odcinka drogi oraz wszystkim osobom zaangażowanym w prace nad tym projektem.

UG Pniewy
Justyna Płodzik