piątek, 04 grudzień 2020
Blisko 1 mln wsparcia  dla powiatowych DPS-ów

W ostanim czasie Powiat Grójecki pozyskał kolejne dofinansowania. Tym razem blisko 1 mln złotych trafi do Domów Pomocy Społecznej prowadzonych przez Powiat Grójecki (DPS „Pod Topolami” w Lesznowoli, DPS Tomczyce oraz DPS Nowe Miasto nad Pilicą przy ul. Ogrodowej) na wsparcie i zabezpieczenie w walce z COVID-19. Wsparcie zostało pozyskane dzięki, trzem realizowanym przez Powiat projektom, grantowi NFZ oraz rządowemu dofinansowaniu.

Projekty  są dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. Po raz kolejny bardzo dobra współpraca z Samorządem Województwa Mazowieckiego  (który pośredniczy w dysponowaniu unijnymi funduszami na Mazowszu) oraz zaangażowanie Radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego Leszka Przybytniaka przyniosły dla powiatowych jednostek wsparcie w trudnym czasie pandemii COVID -19.
Projekty pod nazwą „Wsparcie dla Mazowsza” realizowane w 3 powiatowych DPS-ach  finansowane są  ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi Priorytetowej: Efektywne Polityki Publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Realizacja projektów przypada na okres od  01.09.2020 r.  do  30.11.2020 r.
Celem projektu „ Wsparcie dla Mazowsza” jest zapewnienie właściwej opieki nad osobami przebywającymi w DPS oraz ochrona życia pensjonariuszy poprzez wsparcie personelu DPS w walce z pandemią COVID-19.
W ramach dotacji do DPS-ów  zakupione zostały środki  ochrony indywidualnej: maseczki, gogle, kombinezony ochronne, rękawiczki nitrylowe, płyny do dezynfekcji, profesjonalny ozonator oraz lampy bakteriobójcze przepływowe.
Członkowie Zarządu: Starosta Grójecki Krzysztof Ambroziak, Wicestarosta Jolanta Sitarek, Marzena Kołacz-Rosołowska oraz Andrzej Zaręba, podczas posiedzenia w dniu 4 listopada osobiście przekazali zakupione środki do DPS „Pod Topolami” w Lesznowoli.
DPS „pod Topolami” w Lesznowoli na walkę z epidemią COVID-19 otrzymał w ramach projektu dofinansowanie z UE w wysokości  274 888,12 zł.  Dom Pomocy Społecznej w Tomczycach otrzymał dofinansowanie w wysokości  148 123 zł, natomiast Dom Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Pilicą otrzymał 111 915,36 zł.
Kolejnym finansowym wsparciem pozyskanym dla powiatowych DPS-ów w ostatnim czasie są środki z grantu pochodzącego z Narodowego Funduszu Zdrowia w wysokości 209 518,00 zł. Podczas zdalnej sesji Powiatu Grójeckiego w dniu 12 listopada środki te  zostały wprowadzone  do budżetu powiatu.
Wsparcia DPS-om z terenu powiatu udzielił także Wojewoda Mazowiecki w wysokości 191 625 zł przy 20% udziale środków Powiatu Grójeckiego.

Blisko 1 mln wsparcia dla powiatowych DPS-ów
Średnia ocena 0, najwyższa ocena 5 z 0 głos/ów