piątek, 08 grudzień 2023
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU  POWIATU GRÓJECKIEGO

W związku z niesprawiedliwą, nieuzasadnioną i krzywdzącą wypowiedzią posła Marka Suskiego przedstawioną w audycji Radia Zet z dn. 20.08.2023 r. dot. niewłaściwego zarządzania Powiatowym Centrum Medycznym Sp. z o.o. w Grójcu (PCM) przez Powiat Grójecki oraz Zarząd Szpitala wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec przekazywania nieprawdziwych i nierzetelnych informacji.

Informujemy, że Powiat Grójecki jako podmiot tworzący finansuje PCM w Grójcu  ze środków własnych oraz z dotacji przekazywanych przez Urząd Marszałkowski, Mazowiecki Urząd Wojewódzki a także Ministerstwo Zdrowia.
W obecnej kadencji  placówka otrzymała blisko 65 mln zł dofinansowania, w tym z budżetu Powiatu Grójeckiego przekazano blisko 28 mln zł. Dodatkowo Powiat zabezpieczył poręczenie kredytu w kwocie 13 mln zł - powyższe środki przeznaczono na wkład własny niezbędny przy zabezpieczeniu trwających i zakończonych inwestycji, a także na dokapitalizowanie spółki oraz spłatę należnych zobowiązań.
Z budżetu Województwa Mazowieckiego placówka otrzymała około 21 mln zł, z przeznaczeniem na termomodernizację szpitala i przebudowę oddziału wewnętrznego. Oddano do użytku nowoczesne pracownie rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej, wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt, który już służy naszym pacjentom. Środki finansowe przyznane z rządowego programu „Polski Ład” przeznaczono na gruntowny remont bloku operacyjnego, dzięki czemu zostały zwiększone możliwości prowadzenia zabiegów ratunkowych, co przyczyniło się do poprawy komfortu pacjentów oraz pracy lekarzy i pielęgniarek. W ramach kolejnych środków przekazanych przez Sejmik Województwa Mazowieckiego przebudowany zostanie oddział neurologii.
Z dotacji pozyskanych z Unii Europejskiej, a także z pieniędzy przekazanych z  budżetów gminnych  dofinansowane zostały, m.in., zakup sprzętu specjalistycznego, karetek ratunkowych oraz budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) z lądowiskiem dla helikopterów LPR, co sprawiło, że SOR w grójeckim szpitalu  jest obecnie jednym z najnowocześniejszych oddziałów w województwie.
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU POWIATU GRÓJECKIEGO
Średnia ocena 2.4, najwyższa ocena 5 z 5 głos/ów