niedziela, 14 lipiec 2024

Jabłonka to bezpłatny dwutygodnik ukazujący się
na terenie powiatu grójeckiego i gminy Tarczyn.

Nakład gazety - 22 000 egzemplarzy. Ukazuje się w co drugą środę.

Z ostatniej chwili

Po odbytym stażu i zdanym egzaminie uzyskali awans.

31.08.2023 r. dziewiętnastu nauczycieli szkół ponadpodstawowych Powiatu Grójeckiego w obecności Starosty Grójeckiego Pana Krzysztofa Ambroziaka, Wicestarosty Pani Jolanty Sitarek, Członków Zarządu Pani Marzeny Kołacz - Rosołowskiej i Pana Dariusza Piątkowskiego oraz Pani Naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia Barbary Orłowskiej, złożyło ślubowanie i otrzymało akty mianowania na stopień nauczyciela mianowanego.

D