piątek, 21 czerwiec 2024

Jabłonka to bezpłatny dwutygodnik ukazujący się
na terenie powiatu grójeckiego i gminy Tarczyn.

Nakład gazety - 22 000 egzemplarzy. Ukazuje się w co drugą środę.

Z ostatniej chwili

Starostwo Powiatowe w Grójcu zakończyło przebudowę oddziału wewnętrznego w grójeckim szpitalu. To jedna z najważniejszych, społecznie oczekiwanych, inwestycji realizowanych na rzecz służby zdrowia w ostatnim czasie!

11 października w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu, Starosta Grójecki Krzysztof Ambroziak, Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Leszek Przybytniak, Przewodniczący Rady Powiatu Janusz Karbowiak, Wicestarosta Jolanta Sitarek, Prezes PCM Grójec Joanna Czarnecka oraz Ordynatorzy Oddziału Wewnętrznego dr Agnieszka Bednarska i dr Marta Goworek przecięli wstęgę i zakończyli oficjalnie jedną z ważniejszych inwestycji Powiatu Grójeckiego.
Całkowity koszt przebudowy oddziału wewnętrznego oraz przebudowy dróg manewrowych, parkingów i chodników na terenie całego szpitala wyniósł ponad 6,7 mln zł.
Dofinansowanie z Sejmiku Województwa Mazowieckiego wyniosło 4 mln zł. Resztę środków w wysokości 2,7 mln zł powiat przekazał ze swojego budżetu.
Warto zaznaczyć, że wyremontowany oddział będzie mógł jednorazowo leczyć nawet 50 pacjentów. Przyjęcia na oddział rozpoczną się  już wkrótce.