poniedziałek, 26 luty 2024

Jabłonka to bezpłatny dwutygodnik ukazujący się
na terenie powiatu grójeckiego i gminy Tarczyn.

Nakład gazety - 22 000 egzemplarzy. Ukazuje się w co drugą środę.

Z ostatniej chwili

W dniu 06.11.2023 r. odbyło się spotkanie Starosty Grójeckiego Krzysztofa Ambroziaka z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem oraz Leszkiem Przybytniakiem Radnym Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Podczas wizyty omówiono programy wsparcia uruchomione przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na 2024 r., w ramach których Powiat Grójecki będzie mógł ubiegać się o środki na różnego rodzaju projekty edukacyjne i infrastrukturalne.
W trakcie rozmów Starosta podziękował Marszałkowi za dotychczasowe wspólne działania oraz zaangażowanie i pomoc w rozwoju powiatu. Dzięki współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego, w ostatnich latach, udało się zrealizować wiele istotnych dla Powiatu Grójeckiego projektów.
W ramach programu „Mazowsze dla Sportu”, w latach 2019-2023,  powiat wykonał szereg prac konserwacyjnych i modernizacyjnych obiektów sportowych oraz wybudował nowe boiska wielofunkcyjne w 4 szkołach.
W 2022 r. termomodernizacja budynków Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Jasieńcu, była jedną z największych inwestycji w infrastrukturę oświatową w ostatnich latach. Wartość całej inwestycji, to prawie 2,4 mln zł, w tym, dofinansowanie – 1,5 mln.
Dzięki wsparciu Sejmiku Województwa Mazowieckiego w bieżącej kadencji zrealizowano wiele remontów i przebudów na terenie 2 powiatowych szpitali, m.in.:
– termomodernizację budynku głównego Powiatowego Centrum Medycznego –  ponad 5 mln zł,
– przebudowę Oddziału Wewnętrznego w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu oraz przebudowy dróg manewrowych, parkingów i chodników na terenie całego szpitala. Koszt, to ponad 6,7 mln zł,
– w PCM w Grójcu wykonano pracownię rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej (wraz z rezonansem magnetycznym, tomografem komputerowym oraz mobilnym rentgenem), a także zakupiono nowocześnie wyposażoną karetkę. Wartość wszystkich inwestycji to ponad 8 mln złotych,  
– w 2020 r. powstała w SP ZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą nowoczesna sterylizatornia wraz z wyposażeniem oraz przebudowano infrastrukturę techniczną. Dofinansowanie prawie 2 mln zł. Wartość całej inwestycji to prawie 2,5 mln zł.
Dzięki stabilnej współpracy z gminami oraz przy udziale środków z Samorządu Województwa Mazowieckiego w 2023 udało się przebudować wiele kilometrów dróg:
• Chynów – Nowa Wieś na odcinku przez Bronisławów i Zawady, o dł. 1,1 km. Inwestycja zrealizowana z gminą Chynów i Jasieniec. Dofinansowanie 0,5 mln zł. Całkowity koszt, to prawie 1,5 mln zł.
• Antoniów – Stara Warka, przez miejscowość Grażyna, o dł. 1,1 km w Gminie Warka. Dofinansowanie ponad 200 tys. zł. Całkowity koszt, to ponad 1,1 mln zł.
• Sadków-Lewiczyn na terenie Belska Dużego o dł. 1,7 km. Dofinansowanie ponad 2,1 mln zł. Całkowity koszt, to 3,8 mln zł.
Podczas wizyty omówiony został projekt „Powiat Grójecki - Stolica Kultury i Mazowsza”, współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. W ramach zadania, w ciągu ostatnich miesięcy, odbyło się kilkadziesiąt wydarzeń kulturalnych, w tym charakterystycznych dla terenów Powiatu Grójeckiego i wyróżniających je na tle całego Mazowsza. Warto przypomnieć, że Powiat Grójecki w tym roku piastuje tytuł „Stolica Kultury Mazowsza”.
W ostatnim czasie w ramach programu „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego” Powiat Grójecki złożył wniosek na przebudowę dróg powiatowych na przyszły rok.
Marszałek podczas spotkania ze Starostą wyraził zainteresowanie kolejnymi inwestycjami w Powiecie Grójeckim, m.in. doposażeniem PCMG oraz modernizacją kolejnych dróg.
Na zakończenie spotkania Starosta Grójecki Krzysztof Ambroziak zaprosił Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika do odwiedzenia Powiatu Grójeckiego w najbliższym czasie.