niedziela, 14 lipiec 2024

Jabłonka to bezpłatny dwutygodnik ukazujący się
na terenie powiatu grójeckiego i gminy Tarczyn.

Nakład gazety - 22 000 egzemplarzy. Ukazuje się w co drugą środę.

Z ostatniej chwili

W ostatnim czasie mieszkańcy naszego powiatu mogą obserwować nieustanne przebudowy i zmiany w grójeckim szpitalu. Prace budowlane są widoczne praktycznie na każdym kroku, nowy Szpitalny Oddział Ratunkowy, nowy Blok Operacyjny, nowy Oddział Wewnętrzny, a także zakończona w ostatnim czasie przebudowa parkingów, dróg dojazdowych oraz chodników stanowią ważny aspekt w procesie poprawy jakości infrastruktury szpitala. Dodatkowo, termomodernizacja budynku głównego szpitala, ukończona na początku roku, przyczyniła się do całkowitej metamorfozy otoczenia.

Przebudowa parkingów, dróg dojazdowych oraz chodników, w tym wybudowanie nowego wjazdu od strony ulicy Poświętne, była niezbędna ze względu na stale rosnącą liczbę pacjentów korzystających z usług szpitala. Brak wystarczającej ilości miejsc parkingowych i nieodpowiednia infrastruktura drogowa, stanowiły duży problem dla pacjentów, personelu medycznego oraz odwiedzających. Teraz dojazd do szpitala jest płynny i bezproblemowy, co pozwala na szybszy dostęp do pomocy medycznej w nagłych przypadkach. Nowe chodniki sprawiają, że poruszanie się pieszo wokół placówki jest znacznie bardziej komfortowe i bezpieczne.
Przebudowa Oddziału Wewnętrznego z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego oraz przebudowa dróg manewrowych, parkingów, chodników na terenie Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu  została dofinansowana ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego
Dofinansowanie: 4 000 000,00 zł
Koszt całkowity: 6 764 012,28 zł