środa, 22 maj 2024

Jabłonka to bezpłatny dwutygodnik ukazujący się
na terenie powiatu grójeckiego i gminy Tarczyn.

Nakład gazety - 22 000 egzemplarzy. Ukazuje się w co drugą środę.

Z ostatniej chwili

Rozbudowa grójeckiego amfiteatru to projekt dwuetapowy. Pierwszy etap zakładał zagospodarowanie terenu, budowę sceny, trybun oraz boiska wielofunkcyjnego przy ZS Grójec.

Drugi etap budowę hali sportowej. Zarząd Powiatu już na początku pierwszego etapu zabiegał o pozyskanie środków na budowę profesjonalnego obiektu sportowego. W połowie 2023 r. Powiat Grójecki pozyskał prawie 3 mln zł dofinansowania w ramach Programu Olimpia 2023, który jest realizowany przez Ministerstwo Turystyki i Sportu. W związku z czym konieczne jest opracowanie projektu zamiennego. Planowane zakończenie inwestycji budowy hali sportowej Olimpia oraz nowego Amfiteatru planowane jest na koniec 2024 roku.