piątek, 21 czerwiec 2024

Jabłonka to bezpłatny dwutygodnik ukazujący się
na terenie powiatu grójeckiego i gminy Tarczyn.

Nakład gazety - 22 000 egzemplarzy. Ukazuje się w co drugą środę.

Z ostatniej chwili

Utworzenie 8. Dywizji Zmechanizowanej ogłosił Minister Obrony Narodowej, Mariusz Błaszczak. Jej dowództwo będzie mieściło się w Nowym Mieście nad Pilicą. Jak podkreślił minister, miasto to ma bogate tradycje wojsk powietrznych.

Jak informuje TVP INFO, decyzja o lokalizacji i strukturze nowej dywizji to efekt analiz i wniosków z formowania innych związków taktycznych oraz z krajowych oraz międzynarodowych ćwiczeń i gier wojennych.
Tworzona Dywizja Zmechanizowana z dowództwem w Nowym Mieście nad Pilicą ma stacjonować na obszarze na południe od Warszawy. Będzie nosić nazwę i dziedziczyć tradycje 8. Dywizji Piechoty Armii Krajowej im. Romualda Traugutta. W jej skład wchodzić będą: dwie brygady zmechanizowane, brygada zmotoryzowana, brygada artylerii, brygada pancerna, pułk logistyczny, pułk przeciwpancerny, pułk przeciwlotniczy, batalion dowodzenia, batalion rozpoznania i batalion chemiczny. (Red)