środa, 22 maj 2024

Jabłonka to bezpłatny dwutygodnik ukazujący się
na terenie powiatu grójeckiego i gminy Tarczyn.

Nakład gazety - 22 000 egzemplarzy. Ukazuje się w co drugą środę.

Z ostatniej chwili

Wyglądający na niedużych rozmiarów pożar, zaczął się szybko rozprzestrzeniać. Służby ratownicze musiały ewakuować mieszkańców i pracowników domu pomocy społecznej. Policjanci przechodzili praktyczny sprawdzian postępowania w przypadku pożaru w obiekcie użyteczności publicznej. W ćwiczeniach uczestniczyły służby ratownicze z powiatu grójeckiego i Straż Pożarna z Grójca.

Do ćwiczebnego pożaru doszło w piątek po godz. 10:00 w Domu Pomocy Społecznej ,,Pod topolami” w Lesznowoli. Scenariusz ćwiczeń zakładał, że w wyniku zaprószenia ognia w nowej części budynku na poddaszu użytkowym w doszło do intensywnie rozwijającego się pożaru. W momencie zdarzenia w pokoju przebywało 2 podopiecznych, którzy z uwagi na ograniczone zdolności poruszania się wymagają pomocy w ewakuacji. Zdarzenie pożarowe wykrył wewnętrzny system sygnalizacji pożaru, który automatycznie wysłał zgłoszenie o zdarzeniu do SK KP PSP Grójec. Na miejsce udali się strażacy i policjanci. Służby ratownicze musiały ewakuować ponad stu mieszkańców i pracowników domu pomocy społecznej.Dzięki szybkiej i sprawnej akcji przeprowadzonej przez strażaków pożar został ugaszony, a wszystko odbyło się w ramach ćwiczeń służb ratowniczo - gaśniczych. Grójeccy policjanci doskonalili metody i zasady współdziałania podczas pozorowanego pożaru w Domu Pomocy Społecznej w Lesznowoli. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu przeprowadziła ćwiczenia dla jednostek ochrony przeciwpożarowej powiatu grójeckiego.

Głównym celem ćwiczeń było sprawdzenie za pomocą ćwiczeń praktycznych Powiatowego Planu Ratowniczego w zakresie możliwości wykorzystania sił i środków jednostek przewidzianych do prowadzenia działań ratowniczo - gaśniczych. Ćwiczenia miały również na celu sprawdzenie funkcjonowania systemu łączności oraz umiejętności prowadzenia i kierowania działaniami ratowniczymi.

Podczas pozorowanej akcji ratowniczo-gaśniczej, policjanci przeszli praktyczny sprawdzian postępowania w przypadku pożaru w obiekcie użyteczności publicznej. Doskonalili wypracowane już procedury ratownicze, które są niezbędne dla ratowania zdrowia i życia ludzkiego. Policjanci zapewnili także bezpieczeństwo mieszkańcom okolicznych domów. Zabezpieczali drogi dojazdowe służbom ratowniczym do miejsca pożaru.

nadkom. Agnieszka Wójcik