poniedziałek, 26 luty 2024

Jabłonka to bezpłatny dwutygodnik ukazujący się
na terenie powiatu grójeckiego i gminy Tarczyn.

Nakład gazety - 22 000 egzemplarzy. Ukazuje się w co drugą środę.

Z ostatniej chwili

Areszt Śledczy w Grójcu po raz kolejny uruchomił program produkcji środków ochrony niezbędnych w walce z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2. Skazani odbywający karę w grójeckiej jednostce penitencjarnej oraz w Oddziale Zewnętrznym w Stawiszynie, przy aktywnym udziale funkcjonariuszy Służby Więziennej, szyją maseczki ochronne.

#ResortSprawiedliwościPomaga
Pierwsze programy resocjalizacji skazanych prowadzone przez funkcjonariuszy Służby Więziennej, uwzględniające rosnące potrzeby ochrony społeczeństwa przed koronawirusem, pojawiły się wiele miesięcy temu. Walka z pierwszą falą pandemii była prowadzona w zakładach karnych i aresztach śledczych w całej Polsce w ramach akcji #ResortSprawiedliwościPomaga. Uruchomione zostały wówczas ogromne siły i środki aby sprostać zapotrzebowaniu na środki ochrony. Niemal wszystkie jednostki penitencjarne włączyły się w produkcję maseczek a przywięzienne zakłady pracy zatrudniające skazanych zaczęły wytwarzać płyny dezynfekujące, odzież ochronną czy przyłbice. Dziś jesteśmy świadkami kolejnej, niebezpiecznej fali pandemii. Areszt Śledczy w Grójcu, podobnie jak inne jednostki penitencjarne, oprócz ochrony społeczeństwa przed sprawcami przestępstw, ponownie prowadzi działania ochronne, mające na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się choroby COVID-19. Dlatego też po raz kolejny uruchomiliśmy w jednostce w Grójcu i Oddziale Zewnętrznym w Stawiszynie program resocjalizacji „Nić zdrowego życia”, którego finalnym efektem jest produkcja maseczek ochronnych. Zgodnie z aktualnymi zasadami i ograniczeniami, obowiązek noszenia maseczek dotyczy niemal wszystkich osób. Maseczki wyprodukowane przez Służbę Więzienną są więc ważnym elementem zapobiegającym rozprzestrzenianiu się choroby i unieszkodliwienia źródeł zakażenia.  

Pracownia maseczek ochronnych
Uruchomienie kolejnej edycji programu szycia maseczek nie stanowiło większego problemu dla kadry penitencjarnej. Wszelki potrzebny sprzęt do produkcji maseczek i przeprowadzenia programu resocjalizacji był już gotowy. Epidemia przybierała na sile, dlatego pracownia maseczek ochronnych powstała błyskawicznie. Na bazie wcześniejszych doświadczeń niemal od razu przystąpiliśmy do produkcji maseczek. Skazani uczestniczący w zajęciach szybko dopracowali technologię, podzielili się obowiązkami aby optymalnie wykorzystać dostępne zasoby. Dzięki dużemu zaangażowaniu kadry penitencjarnej oraz osadzonych w Oddziale Zewnętrznym w Stawiszynie oraz w Areszcie Śledczym w Grójcu, każdego dnia powstaje ponad setka gotowych do wydania maseczek ochronnych.

Ochrona i resocjalizacja w czasach epidemii
Prowadzenie oddziaływań penitencjarnych jest jednym z głównych celów wykonywania kary pozbawienia wolności przez Służbę Więzienną. Mają one na celu wzbudzanie w skazanych woli współdziałania w kształtowaniu społecznie pożądanych postaw, w tym poczucia odpowiedzialności, konieczności przestrzegania porządku prawnego a tym samym przeciwdziałania powrotowi do przestępstwa. Prowadzony program „Nić zdrowego życia” bardzo mocno angażuje osadzonych, łączy konieczność przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 z prowadzeniem oddziaływań resocjalizacyjnych. Dzięki temu przedsięwzięciu skazani nabywają nowych umiejętności społecznych i zawodowych, biorą aktywny udział w walce z koronawirusem zwiększając poczucie odpowiedzialności za życie i zdrowie drugiego człowieka i wspólne dobro. Świadomość pełnienia ważnej, przydatnej roli w strukturach społecznych przygotowuje skazanych do właściwego funkcjonowania po odbyciu kary, wzbudza poczucie bycia potrzebnym i wnosi odrobinę dobra w trudnym okresie globalnej walki z pandemią.

Dla wspólnego dobra
Areszt Śledczy w Grójcu wraz z Oddziałem Zewnętrznym w Stawiszynie, aktywnie działa na rzecz zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2. Dokładamy wszelkich starań, aby sprostać zapotrzebowaniu społeczeństwa w środki ochrony indywidualnej w postaci maseczek.  Przedsięwzięcie, które początkowo miało zaspokoić wewnętrzne potrzeb jednostki, przerodziło się w akcję pomoc