środa, 22 maj 2024

Jabłonka to bezpłatny dwutygodnik ukazujący się
na terenie powiatu grójeckiego i gminy Tarczyn.

Nakład gazety - 22 000 egzemplarzy. Ukazuje się w co drugą środę.

Z ostatniej chwili

Podczas dzisiejszej sesji rady miejskiej w Grójcu zaplanowanej na godzinę 14.00, radni pochylą się nad uchwałą w sprawie wynagrodzenia dla burmistrza Grójca. Co z dietami dla radnych?

Projekt uchwały zakłada wynagrodzenie miesięczne w wysokości: wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 10 400,00 złotych, dodatek funkcyjny w kwocie 3 416,00 złotych, dodatek specjalny w wysokości 30% łącznej kwoty wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego tj. 4 144,80 złotych, dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego tj. 2 080,00 złotych, czyli w sumie 20 040 złotych. 

Przypomnijmy, że z końcem listopada 2021 roku rada miejska w związku ze zmieniającymi się przepisami co do minimalnego wynagrodzenia dla włodarzy (1 listopada 2021 roku weszła w życie ustawa z 17 września 2021 roku o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw.) , podjęła uchwałę w sprawie zwiększenie wynagrodzenia dla burmistrza Grójca, które od tego czasu wynosiło: łącznie 16 390 zł brutto. Składało się z: wynagrodzenia zasadniczego - 8500 zł, dodatku funkcyjnego – 2800 zł, dodatku za wysługę lat w wysokości 20% od wynagrodzenia zasadniczego – 1700 zł, a także dodatku specjalnego w wysokości 30% od wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego - 3390 zł. Przed tą uchwałą burmistrz Grójca otrzymywał 10 620 zł brutto (wynagrodzenie zasadnicze w kwocie - 4800 zł, dodatek funkcyjny w kwocie - 2100 zł, dodatek za wysługę lat w wysokości 20% od wynagrodzenia zasadniczego w kwocie - 960 zł, dodatek specjalny w wysokości 40% od wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie - 2760 zł).

Co z dietami dla radnych? W tym przypadku również z końcem listopada 2021 roku radni przegłosowali wysokość diet. Dotychczas grójeccy radni - na podstawie uchwały z 2007 roku - mogli liczyć na dietę w wysokości 1500 zł miesięcznie. Zgodnie z podjętą w 2021 roku uchwałą kwota ta wzrosła do 2000 zł. Dla: przewodniczącego rady miejskiej (do 3000 zł), wiceprzewodniczących rady miejskiej (do 2300 zł), przewodniczących komisji rady miejskiej (do 2200 zł),  oraz zastępców przewodniczących komisji rady miejskiej (do 2100 zł).

Grójeckie Koło Platformy Obywatelskiej zbiera podpisy pod projektem uchwały obywatelskiej obniżającej dietę radnym o 30 %. 

"Uważamy, że bycie radnym to poświęcenie się sprawom gminy i miasta, a nie tylko spotkania komisji i sesji Rady Miasta raz w miesiącu. Za tą pracę oczywiście należy się zwrot kosztów, stąd diety nie można się zrzec, ale czy rzeczywiście 2 000 zł dla radnego za jedną sesję i jedną komisję w miesiącu to są adekwatne stawki? Nie widzieliśmy w poprzedniej kadencji działań radnych poza sesjami, a i te na sesjach (bądź ich brak) pozostawiały wiele do życzenia. W wyborach szliśmy z przekonaniem, że nie idziemy do rady dla diet, ale by pracować dla gminy i miasta." wyjaśnia grójeckie koło PO, które jednocześnie obliczyło, że będzie to skutkowało oszczędnościami w wysokości 784 800 zł w przeciągu 5 lat. 

Według propozycji zawartej w uchwale radni mieliby otrzymywać dietę w wysokości 1400 złotych, przewodniczący rady miejskiej 2100 złotych, wiceprzewodniczący po 1610 złotych, przewodniczący komisji po 1540 z