piątek, 04 grudzień 2020
Gmina Tarczyn – Samorządowym Liderem Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy!

Gmina Tarczyn została wyróżniona tytułem Nowego Lidera w zakresie profilaktyki grypy i tym samym znalazła się wśród 17 wyróżnionych samorządów z całej Polski. Wyróżnienie jest tym bardziej cenne w obecnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19.

Głównym powodem do organizacji przez Tarczyńskie Centrum Medyczne szczepień ochronnych w Gminie Tarczyn było zmniejszenie liczby zachorowalności na grypę, zredukowanie powikłań pogrypowych, jak i zwiększenie poziomu wiedzy na temat grypy i roli szczepień, a także wyrównanie szans w zakresie dostępu do świadczeń medycznych niefinansowanych ze środków publicznych osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej wśród mieszkańców gminy Tarczyn.
W 2019 roku program szczepień ochronnych na terenie gminy Tarczyn był skierowany do grupy osób powyżej 60. roku życia, ponieważ jest to grupa o podwyższonym ryzyku zachorowalności oraz narażona na występowanie poważnych powikłań pogrypowych, tj. zapalenie płuc, zapalenie mięśnia sercowego, czy zgonu.
Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy jak co roku wyróżnił samorządy, które w największym stopniu angażowały się w realizację projektów zdrowotnych w zakresie profilaktyki grypy.
Jednostki terytorialne zostały nagrodzone w dwóch kategoriach: Nowy Lider dla jednostek samorządu terytorialnego, które wysłały zgłoszenie do konkursu po raz pierwszy oraz realizowały w 2019 roku program w zakresie profilaktyki grypy oraz Lider w Innowacjach dla jednostek realizujących program zdrowotny dla innej grupy niż osoby starsze.
Działania jednostek samorządowych pozwalają na upowszechnienie szczepień przeciw grypie, które stanowią największą ochronę przed groźnym wirusem. Bezpłatne szczepienia przeciw grypie są szczególnie ważne dla osób z grup ryzyka: przewlekle chorych, diabetyków, seniorów, kobiet w ciąży i dzieci. Grypa najczęściej atakuje zimą – szczyt zachorowań przypada zazwyczaj w pierwszych trzech miesiącach roku. W przypadku seniorów, dzieci, kobiet w ciąży czy przewlekle chorych szczepionka zapobiega nie tylko zachorowaniu, ale przede wszystkim wystąpieniu groźnych dla zdrowia i życia powikłań pogrypowych. Prawdopodobieństwo ich wystąpienia wśród osób po 65. roku życia wzrasta niemal trzykrotnie. W tej populacji wiekowej odnotowano aż 90% zgonów wywołanych grypą i jej powikłaniami.

Gmina Tarczyn – Samorządowym Liderem Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy!
Średnia ocena 0, najwyższa ocena 5 z 0 głos/ów