niedziela, 14 lipiec 2024

Jabłonka to bezpłatny dwutygodnik ukazujący się
na terenie powiatu grójeckiego i gminy Tarczyn.

Nakład gazety - 22 000 egzemplarzy. Ukazuje się w co drugą środę.

Z ostatniej chwili

Dzięki inicjatywie podjętej przez gminę Tarczyn, w celu przywrócenia połączeń autobusowych na trasie Tarczyn-Piaseczno, Powiat Piaseczyński podpisał z wojewodą mazowieckim umowę  o dofinansowanie tych przewozów. Ponadto gmina Tarczyn przeznaczyła na ten cel 15 tysięcy złotych.

29 czerwca wicewojewoda Sylwester Dąbrowski wraz z wicestarostą piaseczyńskim Zdzisławem Lisem podpisali umowę na dofinansowanie przewozów autobusowych na kwotę 109 590 zł. Środki pochodzą z Funduszu Przewozów Autobusowych.
Radni Rady Miejskiej w Tarczynie już w maju przeznaczyli z budżetu gminy środki finansowe na ten cel.
– Gmina Tarczyn od wielu miesięcy zabiegała o przywrócenie połączeń autobusowych. Dzięki zaangażowaniu i wsparciu merytorycznemu pracowników Urzędu Miejskiego w Tarczynie zostaną uruchomione trzy linie autobusowe – mówi Burmistrz Tarczyna Barbara Galicz.
Od 6 lipca planowane jest uruchomienie następujących połączeń:
1) Tarczyn – Komorniki – Gąski – Głosków – Piaseczno;
2) Tarczyn – Komorniki – Głosków – Piaseczno;
3) Pawłowice – Tarczyn.
– Jako Burmistrz wiem, że takie inicjatywy są bardzo potrzebne. W małych miejscowościach obsługa połączeń autobusowych jest dla lokalnych przewoźników nieopłacalna, dlatego tak istotne jest w tym przypadku wsparcie samorządu. Dzięki temu mieszkańcy Gminy Tarczyn będą mogli łatwiej i wygodniej dotrzeć do Piaseczna - do szkoły, pracy lub na wizytę lekarską  – dodaje Barbara Galicz.
Pozyskane środki zapewnią obsługę połączeń autobusowych do końca roku 2020.