poniedziałek, 26 luty 2024

Jabłonka to bezpłatny dwutygodnik ukazujący się
na terenie powiatu grójeckiego i gminy Tarczyn.

Nakład gazety - 22 000 egzemplarzy. Ukazuje się w co drugą środę.

Z ostatniej chwili

Medal im. Bolesława Chomicza, jedno z najwyższych odznaczeń w strukturach Ochotniczej Straży Pożarnej, dla druha prezesa Ryszarda Szczepańskiego z OSP Tarczyn.

Jedno z najwyższych odznaczeń przyznawanych dla druhów Ochotniczych Straży Pożarnych trafiło do prezesa Ryszarda Szczepańskiego, druha Ochotniczej Straży Pożarnej z Tarczyna. Prezesowi Ryszardowi Szczepańskiemu towarzyszyła żona Elżbieta oraz córka wraz z mężem.
Odznaczenie, 14 października w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tarczynie, wręczyli: Emil Maliszewski - Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarczynie, Barbara Galicz - Burmistrz Tarczyna, Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego OSP w Tarczynie, Mirosław Bosiek – Starszy Brygadier w stanie spoczynku, Stanisław Małczyński - Komendant Miejsko-Gminny OSP w Tarczynie oraz Adam Błachnio - Wiceprezes OSP Tarczyn, Żelazowski Piotr - Członek Zarządu OSP Tarczyn, Dariusz Kulik - Członek Komisji Rewizyjnej OSP Tarczyn.
- Odznaczenie zostało nadane w uznaniu za Twoją ponad pięćdziesięcioletnią służbę w OSP w Tarczynie. Swoją postawą i zasługami udowodniłeś że, jesteś godny medalu, jaki przyznało Ci, Prezydium  Zarządu Głównego Związku OSP RP – mówił Emil Maliszewski podczas uroczystości wręczenie medalu.
- Przez ponad pół wieku brałeś czynny udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Twoje nieprzespane noce, gdy czuwałeś nad bezpieczeństwem mieszkańców oraz osób przejeżdżających przez naszą gminę zostały wielokrotnie doceniane odznaczeniami: wzorowy strażak, brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa, srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa, złoty medal za zasługi dla pożarnictwa. Teraz przyszedł czas na Chomicza – dodał Prezes OSP Tarczyn.
Burmistrz Tarczyna Barbara Galicz przekazała ogromne wyrazy uznania Ryszardowi Szczepańskiemu.
- Panie Ryszardzie, przez 40 lat naszej wspólnej pracy dał się poznać jako człowiek konsekwentny i całkowicie oddany swoim zadaniom w straży. Wówczas problemy straży pożarnej przedstawiały się inaczej niż dziś - nie było profesjonalnego sprzętu, a strażacy wyjeżdżając na akcje nie widzieli, czy z niej wrócą. Ryzykował Pan własne życie, a taka postawia cechuje ludzi wyjątkowych, oddanych i o wielkim sercu – mówiła Barbra Galicz. Burmistrz Tarczyna dodała, że wszelkie działania podejmowane przez Ryszarda Szczepańskiego były motywowane dobrem strażaków.
Mirosław Bosiek, dziękując za wieloletnią współpracę pomiędzy Państwową Strażą Pożarną, a Ochotniczą Strażą Pożarną w Tarczynie, skierował dużo ciepłych słów pod adresem odznaczonego, mówiąc, że może z przyjemnością potwierdzić wszystko, o czym mówili jego poprzednicy. A Stanisław Małczyński wspominał, jak wiele wspólnych rozmów, przeprowadzonych w gronie druhów OSP miało radosny i ciepły charakter.
Ryszard Szczepański w szeregi OSP Tarczyn wstąpił w 1970 roku w wieku 18 lat. W latach 80-tych brał czynny udział w rozbudowie obecnej remizy strażackiej, w której do dziś stacjonuje OSP Tarczyn, a w kolejnych dbał o poprawę warunków funkcjonowania jednostki. W 1982 roku został Członkiem Zarządu OSP Tarczyn, pełniąc funkcję skarbnika. A kolejnych latach został jednogłośnie wybrany na Prezesa OSP Tarczyn na kilka kadencji.