poniedziałek, 26 luty 2024

Jabłonka to bezpłatny dwutygodnik ukazujący się
na terenie powiatu grójeckiego i gminy Tarczyn.

Nakład gazety - 22 000 egzemplarzy. Ukazuje się w co drugą środę.

Z ostatniej chwili

Za nami druga kwesta na lipskim cmentarzu.

31 października oraz 1 listopada 2022 roku na lipskim cmentarzu można było zauważyć nie tylko osoby odwiedzające groby swoich bliskich zmarłych, ale również wolontariuszy zbierających datki na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków znajdujących w tej miejscowości. To już druga taka kwesta, która została zorganizowana przez Stowarzyszenie Bezbłędna Gmina Błędów. A co było motywacją do podjęcia wspomnianych działań charytatywnych?  Chęć zadbania o dawne monumenty, czyli – ściślej mówiąc – odrestaurowanie ich. Zebrana kwota jest wystarczająca, żeby podjęte dotychczas prace renowacyjne mogły być kontynuowane.

Kwestowanie z sukcesem
Wolontariusze w dwuosobowych grupach zbierali pieniądze na cmentarzu w Lipiu. Z łatwością można było ich tam spotkać 31 października (w godz. 13-16) oraz 1 listopada (w godz. 8-16). Jedna z osób trzymała puszkę, do której wrzucane były datki, natomiast druga odpowiadała za wręczanie darczyńcom ulotek i obrazków. Zmiany w zespołach pełniących dyżur odbywały się co godzinę. W tym roku, w wyniku działalności wszystkich osób biorących udział w zbiórce, udało się zgromadzić pokaźną kwotę –  4173.00 zł. Uzyskany wynik jest więc aż o 373 zł większy od zeszłorocznego.  Warto wspomnieć, że na cmentarzu trwają już prace renowacyjne, finansowane ze środków zgromadzonych podczas pierwszej akcji.

Podziękowania dla ludzi o wielkim sercu
Osób zaangażowanych w pomoc było wiele. Do kwestowania dołączyła nie tylko niezawodna młodzież ze Szkolnego Koła Wolontariatu funkcjonującego przy Szkole Podstawowej w Lipiu, ale również osoby dobrej woli. Marianna Szewczyk – członkini Stowarzyszenia – za aktywny udział w zbiórce funduszy dziękowała w szczególności Janinie Bachowicz (dyrektor szkoły), Annie Stokowskiej (opiekunce Koła Wolontariatu), uczniom z klas: VI – Kacprowi Bonarskiemu, Mateuszowi Markiewiczowi, Wojciechowi Nowociniowi; VII – Wiktorii Bachowicz, Adamowi Wąsiewiczowi, Mateuszowi Wójcikowi; VIII – Marcinowi Bałutowi, Wiktorii Górskiej, Krzysztofowi Kucharskiemu, Weronice Lipińskiej, Urszuli Łukasiak, Adriannie Mróz, a także uczennicom ze Szkoły Podstawowej w Ciechlinie: Aleksandrze Dolinie i Julii Wierzbickiej. Nieocenioną pomocą było również wsparcie niesione przez osoby z najbliższej okolicy. Były to: Teresa Jakubczyk – sołtys Lipia oraz Małgorzata Jakubowska.  Oczywiście nie zabrakło też niezwykle aktywnych społecznie członków Stowarzyszenia – a zatem: Joanny Szewczyk, Marianny Szewczyk, Grażyny Radeckiej, Barbary Frydrych, Andrzeja Bociana i Grzegorza Jakubowskiego. Nie można pominąć również wkładu samych darczyńców. Dzięki ich hojności możliwe jest kontynuowanie akcji polegającej na odnawianiu zabytkowych, lipskich grobów.  

Słuszna inicjatywa
Proboszcz Parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Lipiu, ksiądz Ewaryst Tomasiewicz mówił, że cieszy się z podjętej inicjatywy. Dzięki niej uda się chociaż częściowo uratować stare i zniszczone już pomniki. Niezwykle istotne jest to, że  w kwestę zaangażowane były osoby w różnym wieku (nawet młodsi członkowie lokalnej społeczności!). Jak widać, nowe pokolenia z chęcią przejmują od starszych pozytywne wzorce i wartości.

Jak to jest kwestować?
Jak mówiła Małgorzata Jakubowska, uczestniczka kwesty, na początku był odczuwalny wewnętrzny dreszczyk spowodowany obecnością tak wielu osób na cmentarzu, przed którymi trzeba było stanąć z puszką. Wspólnie z Teresą Jakubczyk – sołtys Lipia – wymyśliłyśmy, żeby w jakiś sposób odróżnić osoby, które już ofiarowały swój datek, od tych, które jeszcze tego nie zrobiły, za pomocą prośby o pokazanie obrazka, który otrzymywali wyłącznie darczyńcy. W ten sposób łatwo było ocenić, czy przechodzące osoby wrzuciły już pieniądze. Było to oczywiście wykonane w formie żartobliwej i z przymrużeniem oka.

Pamięć należy pielęgnować
Małgorzata Jakubowska dodała ponadto, że groby, na które były zbierane ofiary, są bardzo piękne, pieczołowicie wykonane. Pełnią funkcję wielkiej pamiątki historycznej, kulturowej, religijnej. Niezwykle ważne jest więc to, żeby o nie zadbać i pamiętać o nich. W słowach uczestniczki kwesty mo