środa, 22 maj 2024

Jabłonka to bezpłatny dwutygodnik ukazujący się
na terenie powiatu grójeckiego i gminy Tarczyn.

Nakład gazety - 22 000 egzemplarzy. Ukazuje się w co drugą środę.

Z ostatniej chwili

5 września ReFood z dumą ogłosił oficjalne otwarcie swojego najnowocześniejszego w Europie zakładu recyklingu odpadów spożywczych. Działalność obiektu zlokalizowanego w Mszczonowie, 50 km od Warszawy, stanowi znaczący krok w kierunku promowania zrównoważonego przetwarzania odpadów spożywczych i produkcji zielonej energii.

Najnowocześniejsza technologia w Europie
Zakład ReFood w Mszczonowie wyróżnia się jako najnowocześniejszy w swoim rodzaju w Europie. Wykorzystuje rozwiązania i technologie, które zapewniają pełną automatyzację i bezpieczeństwo procesu przetwórczego. Dzięki zastosowaniu specjalistycznych urządzeń, produkcja biomasy – od separacji surowca od opakowań po mycie i dezynfekcję pojemników – odbywa się w zautomatyzowany i całkowicie bezpieczny dla ludzi oraz środowiska sposób.
– W latach dziewięćdziesiątych zaczynaliśmy w Polsce od kilku ciężarówek. Obecnie ReFood wyznacza nowe kierunki rozwoju branży, wykorzystując nowoczesne technologie oraz stanowi głos ekspercki, brany pod uwagę w procesach legislacyjnych. Dziś z dumą mogę ogłosić otwarcie najnowocześniejszego tego typu obiektu w Europie – mówił podczas otwarcia Robert Maraszkiewicz, dyrektor ReFood Polska.
Instalacja ReFood jest całkowicie neutralna dla okolicznych mieszkańców i środowiska. Zbudowany jest specjalny biofiltr o imponującej powierzchni blisko 200m² oraz nowoczesna płuczka wodna. Biomasa, jako ostateczny produkt, transportowana jest z wykorzystaniem specjalistycznych samochodów bezpośrednio do biogazowni. Cały proces, od przyjęcia surowca do opuszczenia zakładu przez biomasę, trwa na ogół nie więcej niż 72 godziny.

Zrównoważona produkcja energii
Głównym celem nowego zakładu ReFood w Mszczonowie jest przetworzenie odpadów spożywczych na biomasę, która zostanie wykorzystana do produkcji energii elektrycznej i cieplnej oraz do produkcji bionawozów. Ten proces redukuje wydobycie paliw kopalnych, obniża emisję CO2 do atmosfery i zmniejsza ilość odpadów składowanych na wysypiskach śmieci.
– Obecnie coraz więcej mówi się o potrzebie racjonalnego gospodarowania zasobami. Należy jednocześnie pamiętać, że aby było to możliwe, muszą powstawać zajmujące się tym przedsiębiorstwa. Jednym z nich jest zakład, który dziś zostanie uruchomiony. Z tej okazji chciałbym podziękować wszystkim osobom i instytucjom za wsparcie w realizacji inwestycji na każdym jej etapie – podkreślał we wtorek Norbert Rethmann, honorowy prezes Rady Nadzorczej Grupy Rethmann, do której należy ReFood.
Możliwości produkcyjne nowego zakładu ReFood w Mszczonowie pozwalają na ograniczenie emisji do atmosfery nawet 14 000 ton CO2 i wyprodukowania energii cieplnej, którą można by ogrzać prawie 5 000 gospodarstw domowych przez rok.

Inwestycja w przyszłość
Inwestycja w Mszczonowie rozpoczęła się w 2019 roku. Całą załogę zakładu będą stanowić mieszkańcy Mszczonowa i okolic. Ta inicjatywa wspiera lokalną gospodarkę i przyczynia się do rozwoju technologicznego branży w regionie.
– Zależy nam, aby do Mszczonowa przyciągać przyszłościowe i innowacyjne inwestycje. Działalność ReFood oznacza dla naszych mieszkańców nie tylko nowe miejsca pracy, ale też wpływy do budżetu z tytułu podatków, a w dalszej perspektywie niższe ceny za odpady – wskazywał burmistrz Mszczonowa, Józef Kurek.


O firmie ReFood:
ReFood, będący częścią Grupy SARIA, specjalizuje się w przetwarzaniu odpadów spożywczych, które dzięki procesowi odzysku wracają na r