wtorek, 19 styczeń 2021
Zaczynamy nowy rok szkolny!

Po kilku miesiącach zdalnej nauki w minionym roku szkolnym i dwumiesięcznej przerwie wakacyjnej wróciliśmy do szkoły! Zaczynamy nowy rok szkolny – niezwykły, pełen nowych wyzwań i wielu niewiadomych.

Epidemia SARS-COV 2 wpływa na funkcjonowanie wielu instytucji, w tym placówek oświatowych. Wszystkie szkoły powiatu grójeckiego są w pełni przygotowane na sprostanie wymaganiom stawianym im przez nietypowe okoliczności. Również Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi należy do grona szkół, w których priorytetem staje się wzmożona troska o bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich uczniów i pracowników.
W wysokim reżimie sanitarnym odbyła się uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021. Uczniowie różnych roczników rotacyjnie spotykali się z wychowawcami, którzy przekazali im informacje niezbędne do właściwego i bezpiecznego funkcjonowania w szkolnej przestrzeni.
Niecodzienne środki ostrożności, jakie towarzyszyły dzisiejszej uroczystości, powodowały niewątpliwie dodatkowy stres u uczniów klas pierwszych. Dla nich ogromnym przeżyciem jest sam fakt rozpoczęcia nauki w nowej szkole. Mimo początkowo niepewnych min szybko poczuli się oni dobrze, serdecznie przywitani podczas spotkania z dyrekcją szkoły i wychowawcami.
Okolicznościowe życzenia skierował do uczniów naszej szkoły pan Krzysztof Ambroziak – Starosta Grójecki. Jego list odczytał uczestniczący w uroczystości pan Jan Madej – Przewodniczący Powiatowej Rady Mazowieckiej Izby Rolniczej i Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Geodezji Rady Powiatu Grójeckiego.
W tym roku szkolnym kilkudziesięciu uczniów rozpocznie naukę w Technikum im Tomasza Nocznickiego w zawodach technik ogrodnik, technik spedytor, technik ekonomista, technik organizacji turystyki, technik usług fryzjerskich i technik reklamy. Liczna grupa młodych ludzi zdecydowanych na zdobywanie zawodu w naszej szkole to wyraźny dowód, że Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi jest miejscem zapewniającym wykształcenie na bardzo wysokim poziomie. Holistyczne podejście do kwestii edukacji, charakterystyczne dla CKZiU w Nowej Wsi, odpowiada potrzebom nie tylko współczesnego świata, ale i środowiska lokalnego.
Pozostaje jedynie życzyć sobie, by efekty pracy wszystkich podmiotów tworzących społeczność Centrum były równie spektakularne, jak dotychczas, a pandemia koronawirusa nie osłabiła pozycji szkoły.

Ewa Malowaniec

Zaczynamy nowy rok szkolny!
Średnia ocena 0, najwyższa ocena 5 z 0 głos/ów